DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

JVC: Bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Facebook Share

BNEWS.VNThông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã CK: JVC) vào diện kiểm soát đặc biệt.

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3773 7538 Fax: (84-4) 3773 7524

Mã chứng khoán: JVC

Cổ phiếu JVC bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 15/08/2016 theo Quyết định số 332/QĐ-SGDHCM ngày 12/08/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo và để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt.

Đồng thời Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -1.335,78 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2016 là -990,08 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 (niên độ tài chính từ 01/04/2015 đến 31/03/2016) thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo (căn cứ Điểm 1.1, Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 17, Điểm b và Điểm c Khoản 1.1 Điều 15 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014).

Thời gian giao dịch của cổ phiếu JVC: chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận./.

Đinh Tuấn/BNEWS/HSX

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Vượt qua người Thái để chiếm ngôi đầu toàn thế giới trong lĩnh vực xuất khẩu gạo không chỉ là mong muốn của người Việt Nam mà còn là thách thức lớn. Để làm được điều đó, trước hết, Việt Nam cần phải có những thương hiệu gạo xuất khẩu tầm quốc tế.