1. >

KDC dự kiến mua hơn 26 triệu cổ phiếu quỹ

Facebook Share

BNEWS.VN Mức giá mua dự kiến không quá 30.000 đồng/cp.

KDC dự kiến mua hơn 26 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2016.

Theo nội dung tờ trình Đại hội, HĐQT đề xuất tiếp tục phương án mua cổ phiếu quỹ, cụ thể mua tiếp hơn 26 triệu cổ phiếu quỹ trên tổng số gần 77 triệu cổ phiếu cần mua theo kế hoạch ban đầu.

Mức giá mua dự kiến không quá 30.000 đồng/cp. Đây là mức giá điều chỉnh sau khi đã trừ cổ tức đặc biệt 20.000 đồng/cp (thanh toán ngày 21/8/2015), so với mức giá không quá 50.000 đồng/cp trong Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 1/12/2014.

Phương thức thực hiện giao dịch qua sàn, thời gian trong vòng 1 tháng kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện và công bố thông tin theo quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, KDC đang nắm giữ 51 triệu cổ phiếu quỹ.

Năm 2016, công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chi trả 16% bằng tiền mặt.

Năm 2015, công ty đạt doanh thu thuần 3.140 tỷ đồng, LNTT 6.682 tỷ đồng, ghi nhận từ khoản bán 80% mảng bánh kẹo cho đối tác ngoại. Cổ tức dự chia cho năm này là 14% bằng tiền mặt. Cũng trong năm 2015, công ty đã trả cổ tức đặc biệt 200% cho cổ đông.

Các tờ trình ĐHCĐ của KDC hiện chưa nhắc đến việc hoàn tất bán 100% mảng bánh kẹo cho đối tác Mondelez. Trước đó, vào giữa tháng 7/2015, KDC đã hoàn tất bán 80% mảng bánh kẹo cho đối tác Mondelez, thu về hơn 7.800 tỷ đồng.

Theo lộ trình công bố, 20% mảng bánh kẹo còn lại sẽ được thương thảo để bán tiếp trong thời gian 12 tháng sau khi hoàn tất đợt 1, tức vào khoảng tháng 7/2016.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo các nhà khoa học, từ lâu chất khử trùng Clo đã được sử dụng nhằm tiêu diệt hoặc làm giảm số lượng vi khuẩn trong đồ ăn tươi như rau củ, hoa quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại hóa chất này khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại vô tình khiến cho một số loại vi khuẩn chuyển sang trạng thái khác và trở nên vô hình trước các xét nghiệm an toàn thực phẩm.