DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

KDC dự kiến mua hơn 26 triệu cổ phiếu quỹ

Facebook Share

BNEWS.VNMức giá mua dự kiến không quá 30.000 đồng/cp.

Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2016.

Theo nội dung tờ trình Đại hội, HĐQT đề xuất tiếp tục phương án mua cổ phiếu quỹ, cụ thể mua tiếp hơn 26 triệu cổ phiếu quỹ trên tổng số gần 77 triệu cổ phiếu cần mua theo kế hoạch ban đầu.

Mức giá mua dự kiến không quá 30.000 đồng/cp. Đây là mức giá điều chỉnh sau khi đã trừ cổ tức đặc biệt 20.000 đồng/cp (thanh toán ngày 21/8/2015), so với mức giá không quá 50.000 đồng/cp trong Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 1/12/2014.

Phương thức thực hiện giao dịch qua sàn, thời gian trong vòng 1 tháng kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện và công bố thông tin theo quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, KDC đang nắm giữ 51 triệu cổ phiếu quỹ.

Năm 2016, công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chi trả 16% bằng tiền mặt.

Năm 2015, công ty đạt doanh thu thuần 3.140 tỷ đồng, LNTT 6.682 tỷ đồng, ghi nhận từ khoản bán 80% mảng bánh kẹo cho đối tác ngoại. Cổ tức dự chia cho năm này là 14% bằng tiền mặt. Cũng trong năm 2015, công ty đã trả cổ tức đặc biệt 200% cho cổ đông.

Các tờ trình ĐHCĐ của KDC hiện chưa nhắc đến việc hoàn tất bán 100% mảng bánh kẹo cho đối tác Mondelez. Trước đó, vào giữa tháng 7/2015, KDC đã hoàn tất bán 80% mảng bánh kẹo cho đối tác Mondelez, thu về hơn 7.800 tỷ đồng.

Theo lộ trình công bố, 20% mảng bánh kẹo còn lại sẽ được thương thảo để bán tiếp trong thời gian 12 tháng sau khi hoàn tất đợt 1, tức vào khoảng tháng 7/2016.

Linh An/BNEWS/HSX

VIDEO

TP Hà Nội là một trong những thành phố lớn của cả nước nhưng nhiều năm nay vẫn chưa thực hiện được quy hoạch luồng tuyến giao thông một cách hợp lý, khoa học. Hệ quả là, mỗi ngày Hà Nội có tới 1.300 lượt xe khách liên tỉnh chạy không đúng hướng tuyến, chồng chéo không kết nối với mạng lưới giao thông gây ra nhiều hệ lụy, như tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định và ùn tắc giao thông.