1. >

KDH: Xin gia hạn công bố thông tin các BCTC riêng và BCTC hợp nhất

Facebook Share

BNEWS.VN CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) có quy mô lớn bao gồm 1 công ty mẹ và 19 công ty con thành viên, việc tập hợp tất cả các BCTC sẽ mất thời gian nhất định.

KDH: Xin gia hạn công bố thông tin các BCTC riêng và BCTC hợp nhất
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã nhận được công văn số 69/2016/CV-KD ngày 16/12/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH) xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2017 theo hướng dẫn tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán với nội dung như sau:

STT

Thông tin công bố

Thời gian công bố theo Thông tư 155

Thời gian đề xuất gia hạn

1

Báo cáo tài chính hàng quý

Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý

2

Báo cáo tài chính bán niên (soát xét)

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính

Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính

3

Báo cáo tài chính năm (kiểm toán)

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Lý do xin gia hạn: Công ty KDH có quy mô lớn bao gồm 1 công ty mẹ và 19 công ty con thành viên, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Công ty và các công ty con thành viên đều phải lập BCTC riêng và hợp nhất. Việc hợp nhất báo cáo còn bao gồm cả hoạt động kinh doanh của CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã CK: BCI), cũng là một công ty niêm yết trên sàn HOSE. Do đó, Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành và công bố báo cáo tài chính trong thời hạn nêu trên tại Thông tư 155.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của KDH phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và KDH phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện nay trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cây xanh không đồng đều về chủng loại, kích cỡ và chiều cao, cây dễ bị gãy đổ và không đẹp. Hơn nữa mật độ cây xanh trên đầu người còn thấp, trong khi đó thì ý thức bảo vệ cây xanh của một số người dân cũng chưa cao. Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trồng mới 1.000.000 cây xanh nhằm tăng diện tích cây xanh trên địa bàn.