1. >

Kéo dài thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam

Facebook Share

BNEWS.VN Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 55/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2012/QĐ-TTg ngày 6/3/2012 về thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam.

Kéo dài thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam

TTXVN sẽ được kéo dài thí điểm cơ chế tài chính đặc thù. Ảnh: TTXVN

Theo đó, sẽ kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam từ năm 2015 đến tối đa năm 2017.

Thông tấn xã Việt Nam được tính toán xác định Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm tối đa được chi hàng năm theo tỷ lệ 34% (quy định cũ 30%) trên dự toán nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Thông tấn xã Việt Nam.

Dự toán bao gồm dự toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo chi hoạt động thường xuyên hàng năm và dự toán nguồn thu sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/12/2015 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2015 đến tối đa năm ngân sách 2017. Trong thời gian thực hiện thí điểm, trường hợp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông, có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định mới.

Trước đó, cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam đã được thực hiện thí điểm theo Quyết định 15/2012/QĐ-TTg, thời gian thí điểm từ năm 2012 - 2014.

Việc thí điểm nhằm khuyến khích Thông tấn xã Việt Nam từng bước tự chủ về tài chính, chủ động trong việc khai thác, sử dụng các nguồn lực được giao (biên chế, vốn, tài sản) để đa dạng hóa các hoạt động, tăng thêm nguồn thu nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thông tấn nhà nước, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm thông tin và góp phần cải thiện đời sống cán bộ, phóng viên.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện, thúc đẩy Thông tấn xã Việt Nam đổi mới cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến theo hướng phát triển thành một Tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh với các loại hình thông tin đa dạng, phong phú./.

TTXVNlogo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Việc hàng loạt các quận nội thành tại Hà Nội triển khai thay thế gạch lát vỉa hè bằng đá tự nhiên đã khiến dư luận hoài nghi về chất lượng của đá, thi công ẩu dẫn đến việc vừa lát xong thì đã bị hỏng. Trước tình hình đó, UBND thành phố Hà Nội đã giao cho thanh tra thành phố thanh tra toàn bộ 38 dự án lát đá vỉa hè. Thanh tra thành phố Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong các dự án này.