1. >

Kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3.

Kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3

Địa chỉ: Số 6 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.969.700 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.750.000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 1.750.000 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/04/2018

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 19/04/2018

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Diễn biến căng như dây đàn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc với các đòn "ăn miếng, trả miếng" dự kiến còn kéo dài và tác động mạnh tới tình hình kinh tế hai nước cũng như thương mại toàn cầu mà trong đó, kinh tế Việt Nam cũng không tránh khỏi tầm ảnh hưởng.