1. >

Kết quả đấu giá cổ phần Genco3

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3 được tổ chức vào ngày 9/2/2018 như sau:

Kết quả đấu giá cổ phần Genco3

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:            267.051.900 cổ phần

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:         267.051.900 cổ phần

Mệnh giá:         10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần

Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:   336

Trong đó:         Tổ chức: 2       Cá nhân: 334

Tổng khối lượng đăng ký mua:            7.507.400 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:            331

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:         7.451.400 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:          2.500.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:        100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:     34.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:   24.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:     34.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:    24.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:   24.802 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:   331

Trong đó:         Tổ chức: 2       Cá nhân: 329

Tổng số lượng cổ phần bán được:        7.451.400 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:  3.396.700 cổ phần

Tổng trị giá cổ phần bán được:            184.810.100.000 đồng

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhiều siêu thị và chợ dân sinh mở cửa trở lại, phục vụ khách mua đồ hóa vàng, cáo lễ để cúng đưa tổ tiên. Nguồn hàng cung ứng tại các siêu thị khá dồi dào, giá cả và chất lượng luôn ổn định, vì thế mà thu hút đông người mua.