1. >

Khó thu nợ nếu thiếu sự phối hợp

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Tổng Cục Thuế, quy định hiện hành có đề cập tới việc toàn bộ các khoản nợ đều bị tính tiền chậm nộp nên số nợ khó thu (thực tế không thu được) vẫn phải tính tiền chậm nộp.

Khó thu nợ nếu thiếu sự phối hợp

Khó thu nợ nếu thiếu sự phối hợp. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Thống kê của Tổng Cục Thuế cho thấy, tổng số tiền thuế nợ toàn ngành tính đến thời điểm 31/12/2016 là 72.405 tỷ đồng (không bao gồm tiền thuế nợ đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh và tiền thuế nợ đang xử lý), giảm 1.489,4 tỷ đồng so với 31/12/2015.

Theo Tổng Cục Thuế, quy định hiện hành có đề cập tới việc toàn bộ các khoản nợ đều bị tính tiền chậm nộp nên số nợ khó thu (thực tế không thu được) vẫn phải tính tiền chậm nộp.

Trong khi đó, hầu hết doanh nghiệp nợ thuế chỉ quan tâm đến nộp nợ gốc; chưa nộp hoặc nộp rất ít nợ tiền chậm nộp nên số tiền chậm nộp ngày càng tăng cao.

Khó khăn nữa trong công tác thu hồi nợ chính là ở việc các biện pháp cưỡng chế: kê biên tài sản; bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức cá nhân khác nắm giữ.

Thực tế này khiến khi thực hiện nghiệp vụ trên trong công tác thu nợ đối tượng thường không còn tài sản hay tài sản đã thế chấp tại các tổ chức tín dụng. Trong khi đó, sự phối hợp giữa cơ quan thuế với một số cơ quan liên quan trong công tác quản lý nợ thuế: Ngân hàng; Công an; Toà án; Thi hành án; Kế hoạch và Đầu tư...hiệu quả chưa cao.

Theo đó, giải pháp trong năm 2017 được Tổng cục Thuế đưa ra chính là tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm.

Đồng thời, cơ quan này thanh tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra . Mỗi đoàn thanh tra, kiểm tra phải phối hợp với bộ phận quản lý nợ thuế theo dõi, đôn đốc người nộp thuế nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc phân bổ nhân lực hợp lý cũng được thực hiện để áp dụng kỹ năng thanh kiểm tra phù hợp với từng đối tượng; nâng cao hiệu quả. Cơ quan này kiểm soát việc tuân thủ đối với hoạt động công vụ của các đoàn, đội và cán bộ thực thi nhiệm vụ thanh, kiểm tra doanh nghiệp .

Ngành Thuế cũng tăng cường thanh, kiểm tra đối với hoạt động chuyển giá trốn thuế, ngăn ngừa việc lợi dụng tình trạng chuyển giá để trốn thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trong năm 2018. Nhiều ý kiến cho rằng Hiệp định EVFTA sẽ mang lại nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp của cả 2 bên và tác động trực tiếp, tích cực tới nền kinh tế Việt Nam thông qua thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng hóa cũng như thu hút đầu tư.