1. >

Khuyến công gặp khó đủ bề

Facebook Share

BNEWS.VN Hoạt động khuyến công ở nhiều địa phương còn gặp không ít khó khăn, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Khuyến công gặp khó đủ bề

Hoạt động khuyến công ở nhiều địa phương còn nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương), sau hai năm thực hiện Chương trình Khuyến công Quốc gia theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg, hoạt động khuyến công cả nước tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công ở nhiều địa phương còn gặp không ít khó khăn, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc của nhiều Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp cấp tỉnh còn thiếu thốn.

Ngoài ra, mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện, cấp xã tại hầu hết các địa phương chưa được hình thành; kinh phí bố trí từ ngân sách các cấp cho hoạt động khuyến công còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu.

Trước đó, ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; trong đó giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Chính phủ, đồng thời đảm bảo thực hiện mục tiêu của Chương trình khuyến công quốc gia tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; ngày 15/8/2016, Bộ Công Thương đã có văn bản số: 7540/BCT-CNĐP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công và tăng cường năng lực Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ở địa phương.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các nội dung văn bản. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Công Thương để phối hợp xử lý./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.