THỜI SỰ

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII: Miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo

Facebook Share

BNEWS.VNỦy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII: Miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo . Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tiếp tục phiên làm việc sáng 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tờ trình về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII nêu rõ: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII đã bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ, từng đồng chí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội lần thứ XII của Đảng; thực hiện Thông báo số 03 - TB/TW của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; căn cứ Điều 74 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 11 của Luật tổ chức Quốc hội, Điều 39 của Nội quy kỳ họp Quốc hội;

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII đối với các ông bà có tên sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn;

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đối với ông KSor Phước;

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Hiện;

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội đối với ông Phùng Quốc Hiển;

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội đối với ông Nguyễn Kim Khoa;

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đối với ông Đào Trọng Thi;

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai;

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đối với bà Nguyễn Thị Nương.

Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu rõ:

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Hữu Vạn được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện Thông báo số 03 - TB/TW của Bộ Chính trị; căn cứ Điều 74 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 12 của Luật Kiểm toán Nhà nước, Điều 11 của Luật tổ chức Quốc hội, Điều 39 của Nội quy kỳ họp Quốc hội;

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch một số Ủy ban Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chiều 2/4, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường về các nội dung này./.

Quỳnh Hoa/TTXVN

VIDEO

TP Hà Nội là một trong những thành phố lớn của cả nước nhưng nhiều năm nay vẫn chưa thực hiện được quy hoạch luồng tuyến giao thông một cách hợp lý, khoa học. Hệ quả là, mỗi ngày Hà Nội có tới 1.300 lượt xe khách liên tỉnh chạy không đúng hướng tuyến, chồng chéo không kết nối với mạng lưới giao thông gây ra nhiều hệ lụy, như tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định và ùn tắc giao thông.