1. >

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Dự kiến 27 thành viên Chính phủ

Facebook Share

BNEWS.VN Tiếp tục chương trình làm việc sáng 27/7, đại biểu Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Dự kiến 27 thành viên Chính phủ

Theo tờ trình của Thủ tướng, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ nguyên cơ cấu, số lượng như Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, có 27 thành viên gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ; trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và 21 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV gồm: Thủ tướng Chính phủ; 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, dự kiến phân công theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, khoa giáo – văn xã, nội chính, đối ngoại; 17 Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm: Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quốc hội cũng đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu số lượng của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 27 thành viên gồm Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó có 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cơ cấu này được kế thừa từ các nhiệm kỳ Chính phủ trước đây, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ chức và hoạt động của Chính phủ cũng như yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Việc phân công 5 Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi chỉ đạo 5 nhóm lĩnh vực như dự kiến trong Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành có sự chuyên sâu, tạo điều kiện để Chính phủ vừa tập trung vào các vấn đề mang tính chiến lược dài hạn, vừa ứng phó kịp thời với những tình huống công việc đột xuất phát sinh trong điều hành kinh tế, xã hội trên các lĩnh vực.

Việc phân công một Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi chỉ đạo đối với công tác đối ngoại, đồng thời kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao như những nhiệm kỳ qua cho thấy sự hợp lý và hiệu quả, phù hợp với pháp luật và yêu cầu quản lý, bảo đảm sự tương quan trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt là trong bối cảnh nước ta ngày càng mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng cho biết một số ý kiến trong Ủy ban đề nghị nên có một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Nông nghiệp.

Về lâu dài, nên có thành viên Chính phủ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi Phó Thủ tướng không kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nữa.

Đề nghị Chính phủ báo cáo chi tiết hơn với Quốc hội về dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành, lĩnh vực và cơ quan, bảo đảm sự cân đối hợp lý và làm rõ cơ chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành để Quốc hội có thêm cơ sở xem xét, quyết định.

Quốc hội đã thảo luận ở Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Kết quả thảo luận sẽ được công bố tại phiên làm việc chiều 27/7./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo các nhà khoa học, từ lâu chất khử trùng Clo đã được sử dụng nhằm tiêu diệt hoặc làm giảm số lượng vi khuẩn trong đồ ăn tươi như rau củ, hoa quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại hóa chất này khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại vô tình khiến cho một số loại vi khuẩn chuyển sang trạng thái khác và trở nên vô hình trước các xét nghiệm an toàn thực phẩm.