1. >

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV: Kỳ vọng của cử tri

Facebook Share

BNEWS.VN 494 đại biểu Quốc hội vừa được bầu sẽ là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để Quốc hội khóa XIV phấn đấu hoàn thành tốt các trọng trách được nhân dân giao phó.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV: Kỳ vọng của cử tri

Lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Sáng 20/7/2016, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV- kỳ họp tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Một nhiệm kỳ mới của Quốc hội với những trọng trách trước cử tri cả nước đã bắt đầu.

494 đại biểu Quốc hội khóa XIV là những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho ý chí và trí tuệ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc quan trọng của đất nước tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. 494 đại biểu Quốc hội vừa được bầu sẽ là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để Quốc hội khóa XIV phấn đấu hoàn thành tốt các trọng trách được nhân dân giao phó. 

Kỳ họp thứ nhất diễn ra trong bối cảnh trong nước và thế giới có những thuận lợi và thách thức đan xen đặt ra cho Quốc hội khóa XIV những nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu bức thiết, đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội nhận thức rõ trách nhiệm trước đồng bào, cử tri cả nước để học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh để tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Trước vận hội và thách thức đan xen, cử tri cả nước kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ kế thừa, phát huy những thành quả của Quốc hội các khóa trước, tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội thể hiện trên 3 mặt công tác chính, trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Mỗi đại biểu Quốc hội - người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ của mình, dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; thực hiện tốt chương trình hành động, thường xuyên liên hệ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; tích cực, chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. 

Với trách nhiệm và quyết tâm mới, Quốc hội khóa XIV sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin yêu của cử tri và nhân dân cả nước./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

12 dự án thua lỗ của ngành công thương bước đầu đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần có sự hỗ trợ quyết liệt hơn nữa về mặt chính sách để có thể hoạt động trở lại theo cơ chế thị trường như mục tiêu Chính phủ đề ra.