1. >

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV: Trình số lượng Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Facebook Share

BNEWS.VN Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV: Trình số lượng Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình. Ảnh Trọng Đức-TTXVN

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 20/7, các đại biểu Quốc hội khóa XIV làm việc tại hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tờ trình nêu rõ: Căn cứ Điều 73 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; căn cứ Điều 44 Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 02-NQ/TW ngày 8 tháng 7 năm 2016 và Thông báo số 12- TB/TW ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; căn cứ Điều 30 Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là 18 người (như khóa trước), cụ thể như sau:

- Chủ tịch Quốc hội

- 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, trong đó:

1 Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực dân tộc, đối ngoại, văn hóa - xã hội;

1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực kinh tế-tài chính, khoa học, môi trường;

1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực pháp luật, tư pháp;

1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực quốc phòng-an ninh.

- 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó:

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngay sau khi nghe Tờ trình, các đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn; thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày mai 21/7, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.