1. >

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk lên tiếng về việc đấu thầu thuốc

Facebook Share

BNEWS.VN Gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng đề cập đến những sai phạm trong việc đấu thầu thuốc và mua sắm các trang thiết bị y tế ở tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk lên tiếng về việc đấu thầu thuốc

Gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng đề cập đến những sai phạm trong việc đấu thầu thuốc và mua sắm các trang thiết bị y tế ở tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đó là những thông tin chưa chính xác.

Việc đấu thầu thuốc và mua sắm trang thiết bị y tế ở tỉnh Đắk Lắk cơ bản đúng theo các quy định của nhà nước, góp phần phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Theo kết quả thanh tra, từ năm 2011 đến tháng 9/2015, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức ba đợt đấu thầu thuốc, gồm: năm 2011 - 2012; năm 2012 - 2013 và năm 2014 - 2015.

Sở Y tế ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị trúng thầu (trong đó có một số nội dung cơ bản như đơn giá thuốc, số lượng thuốc, các điều kiện về cung ứng thuốc…).

Các cơ sở y tế trên địa bàn căn cứ hợp đồng nguyên tắc (đã được ký giữa Sở Y tế và các đơn vị trúng thầu) để ký hợp đồng mua bán hàng hóa với đơn vị trúng thầu.

Việc mua sắm thuốc và thanh quyết toán do các cơ sở y tế thực hiện.

Chỉ riêng việc đấu thầu mua thuốc năm 2014 - 2015 do Sở Y tế làm chủ đầu tư và trực tiếp là bên mời thầu, qua kiểm tra, thanh tra cho thấy, trình tự, thủ tục trong công tác lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định tại Luật Đấu thầu và các nghị định, thông tư của nhà nước.

Kết quả trúng thầu các gói thầu mua thuốc năm 2014 - 2015 đều thấp hơn giá dự toán được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, giá kế hoạch và giá kê khai của Cục Quản lý dược.

Cụ thể, gói thầu mua thuốc theo tên generic, tổng cộng có 669 mặt hàng thuốc đã trúng thầu, giá trúng thầu giảm 30,2% so với giá dự toán được phê duyệt với giá trị trên 89,042 tỷ đồng, giảm 36,95% so với giá kế hoạch (trên 120,586 tỷ đồng) và giảm 46,25% so với giá kê khai của Cục Quản lý dược (trên 177,032 tỷ đồng).

Gói thầu mua sắm thuốc theo tên biệt dược, tổng cộng có 34 mặt hàng thuốc đã trúng thầu, giá trúng thầu giảm 4,8% so với giá kế hoạch, với giá trị trên 373 triệu đồng, giảm 7,1% so với giá kê khai của Cục Quản lý dược là trên 564 triệu đồng.

Gói thầu mua sắm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu tổng cộng có 22 mặt hàng thuốc đã trúng thầu, giá trúng thầu giảm 18,59% so với giá dự toán được duyệt là trên 3,18 tỷ đồng, giảm 30,13% so với giá kế hoạch (5,96 tỷ đồng) và giảm 45,79% so với giá kê khai của Cục Quản lý dược (trên 11,682 tỷ đồng).

Sau khi có kết quả đấu thầu, Sở Y tế Đắk Lắk đã thương thảo với các nhà thầu trúng thầu để ký kết hợp đồng nguyên tắc.

Kết quả thương thảo giảm so với kết quả đấu thầu số tiền là 2,615 tỷ đồng, chiếm 1,27% so với kết quả trúng thầu.

Trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc, Sở Y tế đã phân khai số lượng thuốc đã trúng thầu cho các cơ sở y tế công lập để các cơ sở y tế ký hợp đồng mua thuốc và thanh toán trực tiếp với các nhà thầu…

Cũng theo ông Phạm Ngọc Nghị, việc mua sắm trang thiết bị y tế từ năm 2011 đến tháng 9 năm 2015, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở cơ bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Máy móc, trang thiết bị y tế được trang bị cho các đơn vị sử dụng đã phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn…

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế chấn chỉnh ngay công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác tập huấn nâng cao trình độ, nhất là bộ phận trực tiếp tham mưu tổ chức đấu thầu nhằm nâng cao năng lực tham mưu tổ chức có hiệu quả công tác đấu thầu thuốc; chỉ đạo giám đốc các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, thị xã, thành phố hàng năm lập dự trù nhu cầu sử dụng thuốc và thiết bị y tế sát với thực tế, báo cáo dự kiến tình hình sử dụng thuốc đúng thời điểm để làm cơ sở cho Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổng hợp, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đấu thầu thuốc theo quy định tối thiểu 1 lần/năm.

Bên cạnh đó, tỉnh ban hành hoặc sửa đổi văn bản về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế đã được trang bị; nâng cao trách nhiệm trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế đảm bảo đúng quy định, đạt hiệu quả; đồng thời chỉ đạo Sở Y tế tổ chức họp kiểm điểm, quy rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các cá nhân, tập thể có liên quan đến những sai phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu không kịp thời về việc tổ chức đấu thầu thuốc năm 2013-2014…/.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Vải thiều Bắc Giang năm nay được đánh giá là quả tốt trong 10 năm trở lại đây. Đáng nói, năm nay đối tác Trung Quốc yêu cầu phải có tem nhãn để truy xuất nguồn gốc nhưng đến thời điểm này việc hoàn thiện tem vẫn chưa thể hoàn thành.