1. >

Lấy ý kiến về cơ chế đặc thù trong quản lý vốn đầu tư và xây dựng

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định Cơ chế đặc thù trong quản lý vốn đầu tư và xây dựng đối với dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Lấy ý kiến về cơ chế đặc thù trong quản lý vốn đầu tư và xây dựng

Dự án mở rộng quốc lộ 1. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN.

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ này đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện Dự thảo Nghị định Cơ chế đặc thù trong quản lý vốn đầu tư và xây dựng đối với dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trình Chính phủ trong thời gian tới. 

Theo dự thảo Nghị định, nghị định này sẽ áp dụng đối với các dự án, công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô nhỏ, có kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp, có sự tham gia giám sát của người dân (gọi tắt là dự án nhóm C, quy mô nhỏ). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

Dự thảo Nghị định cũng nêu, tiêu chí dự án nhóm C, quy mô nhỏ có kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp, có sự tham gia giám sát của người dân gồm các tiêu chí sau: thuộc nội dung đầu tư của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; sử dụng một phần ngân sách Nhà nước; phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp; công trình nằm trên địa bàn 1 xã và do Ủy ban nhân dân xã quản lý; tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng và thuộc danh mục dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Cũng theo dự thảo Nghị định, đối với các dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù không phải lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng mà chỉ cần lập dự toán xây dựng dự án đơn giản. 

Dự toán xây dựng được lập trên cơ sở thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do UBND cấp tỉnh ban hành; đồng thời, giao cho công đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ/nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu thuộc các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù. Ngoài ra, chỉ giao tổ, nhóm thợ địa phương thực hiện khi cộng đồng dân cư không có khả năng, nhu cầu tự thực hiện gói thầu. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng quy định rõ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và bổ sung các hướng dẫn thực hiện cơ chế thanh quyết toán đối với các dự án/công trình áp dụng cơ chế này. Đối với các dự án thực hiện theo hình thức ngân sách nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc quản lý, thanh quyết toán phần vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này tại các địa phương…/. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Vải thiều Bắc Giang năm nay được đánh giá là quả tốt trong 10 năm trở lại đây. Đáng nói, năm nay đối tác Trung Quốc yêu cầu phải có tem nhãn để truy xuất nguồn gốc nhưng đến thời điểm này việc hoàn thiện tem vẫn chưa thể hoàn thành.