1. >

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 17/9 đến 18/9

Facebook Share

BNEWS.VN Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 17/9 đến ngày 18/9.

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 17/9 đến 18/9

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) từ ngày 17/9 đến ngày 18/9 như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 17/9 đến 18/9. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

NgàyĐiện lựcMã trạm BATên trạm BAGiờ BĐGiờ KT
17/09/2017 ĐL Hải Châu AC53AAA11 KS TIÊN SA (AAA11) 03:00
07:00
AC53AAA12 T6 - KCV Bắc Tượng Đài 03:00
07:00
AC53AAA16 NGUYỄN KHOÁI 03:00
07:00
AC53AAA18 TRƯNG NỮ VƯƠNG 5 03:00
07:00
AC53AAAM PHẠM PHÚ THỨ 03:00
07:00
AC53AAB1 TT VIỄN THÔNG PC3 03:00
07:00
AC53AAB5 HOÀ CƯỜNG 7 03:00
07:00
AC53AAB6 HOÀ CƯỜNG 8 03:00
07:00
AC53AABD KHU TẬP THỂ LIÊN TRÌ 03:00
07:00
AC53AABJ CHỢ HÀN 03:00
07:00
AC53AAC1 KDC BÌNH AN 2 03:00
07:00
AC53AAC2 KDC BÌNH AN 3 03:00
07:00
AC53AAC3 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2 03:00
07:00
AC53AAC7 KHU ĐÔ THI TRƯỜNG SA T2 03:00
07:00
AC53AACD HOÀ THUẬN 1 03:00
07:00
AC53AACT TRẦN QUỐC TOẢN 03:00
07:00
AC53AACZ TRƯNG NỮ VƯƠNG 2 03:00
07:00
AC53AAD1 BẮC ĐÀI TƯỞNG NIỆM T3 03:00
07:00
AC53AAD7 TBA INDOCHINA 03:00
07:00
AC53AAD9 TIỂU LA 3 03:00
07:00
AC53AADG HÒA CƯỜNG 1 03:00
07:00
AC53AADI HOÀ CƯỜNG 5 03:00
07:00
AC53AADK HÒA CƯỜNG 3 03:00
07:00
AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 03:00
07:00
AC53AAE1 T4 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 03:00
07:00
AC53AAE3 TRƯNG NỮ VƯƠNG 4 03:00
07:00
AC53AAEI NGỌC ANH 03:00
07:00
AC53AAEK KHU CÔNG VIÊN BẮC TƯỢNG ĐÀI 03:00
07:00
AC53AAEX HOÀ THUẬN 2 03:00
07:00
AC53AAF3 HOÀNG THÚC TRÂM 03:00
07:00
AC53AAFA HÒA CƯỜNG 4 03:00
07:00
AC53AAFV LIÊN TRÌ NAM 2 03:00
07:00
AC53AAFZ NGÃ TƯ QUÂN KHU 03:00
07:00
AC53AAG3 HÒA THUẬN 4 03:00
07:00
AC53AAG7 LÊ THANH NGHỊ 03:00
07:00
AC53AAG8 NÚI THÀNH 1 03:00
07:00
AC53AAG9 NGUYỄN TRÁC 03:00
07:00
AC53AAGF T1-14B NÚI THÀNH 03:00
07:00
AC53AAGG TẬP THỂ XĂNG DẦU 03:00
07:00
AC53AAGU TIỂU LA 1 03:00
07:00
AC53AAGV TIỂU LA 2 03:00
07:00
AC53AAGY TRƯNG NỮ VƯƠNG 3 03:00
07:00
AC53AAGZ TIỂU LA 4 03:00
07:00
AC53AAI1 NGUYỄN HỮU DẬT 03:00
07:00
AC53AAI2 Ỷ LAN NGUYÊN PHI 03:00
07:00
AC53AAI9 T5 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 03:00
07:00
AC53AAIA T2-14B NÚI THÀNH 03:00
07:00
AC53AAIL TRẦN PHÚ 3 03:00
07:00
AC53AAIT LIÊN TRÌ NAM 4 03:00
07:00
AC53AAIX T3 KDC TN HOÀ CƯỜNG 03:00
07:00
AC53AAIY TT BỘ THAM MƯU QK 03:00
07:00
AC53AAJ5 ĐOÀN KT-QP 206 QK5 03:00
07:00
AC53AAJ9 HÀN THUYÊN 03:00
07:00
AC53AAJB KDC BÌNH AN 4 03:00
07:00
AC53AAJE T2 KDC TN HOÀ CƯỜNG 03:00
07:00
AC53AAJN BÌNH AN 2 03:00
07:00
AC53AAJO KHU TẬP THỂ VIỄN THÔNG 03:00
07:00
AC53AAJP DUY TÂN 03:00
07:00
AC53AAJQ KTT CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 03:00
07:00
AC53AAJR T1 KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00
AC53AAJV T2-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00
AC53AAJW T3-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00
AC53AAJX T4-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00
AC53AAJY KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH 03:00
07:00
AD53A4BA Xưởng in Quân khu 5 (646177) 03:00
07:00
AD53A4BB (646207) 03:00
07:00
AD53A4BC Phòng Hậu cần Sư đoàn 372 (646208) 03:00
07:00
AD53A4BD Công ty cổ phần Tư vấn - Xây dựng & Đầu tư Quang Nguyễn (647465) 03:00
07:00
AD53A6B1 Công ty TNHH Bình Minh Sông Hàn (646487) 03:00
07:00
AD53A6B4 Công ty TNHH MTV Bảo Long Đặng (647201) 03:00
07:00
AD53A8BN Nhà Thiếu Nhi Đà Nẵng (644059) 03:00
07:00
AD53A8BN Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (647003) 03:00
07:00
AD53A8BN Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (644045) 03:00
07:00
AD53ABAF Đài Khí Tượng Thuỷ văn KV Trung Trung Bộ (116132) 03:00
07:00
AD53ABAG Trung Tâm Thể Thao Quốc Phòng III - QK5 (116137) 03:00
07:00
AD53ABAG Bộ Tham Mưu - Hội trường cơ quan (640932) 03:00
07:00
AD53ABAG Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Ngọc Khánh tại Đà Nẵng (646133) 03:00
07:00
AD53ABAH (116138) 03:00
07:00
AD53ABAH Cục Chính trị QK5 - Nhà Văn Hóa Quân Khu 5 (116139) 03:00
07:00
AD53ABAH (138926) 03:00
07:00
AD53ABAH Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (635804) 03:00
07:00
AD53ABAI Bộ Tham mưu Quân Khu 5 (116140) 03:00
07:00
AD53ABAJ Phòng hậu cần-BTM QK5 (116141) 03:00
07:00
AD53ABAP Công ty Cổ phần Kim Đô (114357) 03:00
07:00
AD53ABAP Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Kim Hưng Long (116196) 03:00
07:00
AD53ABAQ Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116197) 03:00
07:00
AD53ABAR Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đỗ Hoàng Hưng (114426) 03:00
07:00
AD53ABAR Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khanh Nguyễn (116198) 03:00
07:00
AD53ABAR Công ty Cổ phần du lịch Phú Hoàng Thịnh (642179) 03:00
07:00
AD53ABAR Khách Sạn Tre Xanh Bên Cảng - Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours (116195) 03:00
07:00
AD53ABBD Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (116232) 03:00
07:00
AD53ABBD Công ty TNHH Một thành viên tư vấn giải pháp công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh (646135) 03:00
07:00
AD53ABBX Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125172) 03:00
07:00
AD53ABCA Công Ty TNHH MTV Mạnh Huy Phát (125797) 03:00
07:00
AD53ABCF Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (127580) 03:00
07:00
AD53ABCF Công Ty TNHH MTV Quảng Đông (631058) 03:00
07:00
AD53ABCI Tổng Công ty Sông Thu (128038) 03:00
07:00
AD53ABCJ Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH Một Thành Viên (128522) 03:00
07:00
AD53ABCZ Văn phòng Thành ủy Ðà Nẵng (141541) 03:00
07:00
AD53ABCZ Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông (638983) 03:00
07:00
AD53ABDL (149036) 03:00
07:00
AD53ABDO Trung tâm Tiêu chuẩn Đo Lường chất lượng 3 (151213) 03:00
07:00
AD53ABDP Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151215) 03:00
07:00
AD53ABDQ (151216) 03:00
07:00
AD53ABDQ Công ty TNHH Châu Minh Việt (636350) 03:00
07:00
AD53ABDR Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151217) 03:00
07:00
AD53ABDR (632936) 03:00
07:00
AD53ABDR Sư đoàn 372- Tiểu đoàn 56 (646600) 03:00
07:00
AD53ABDS Cục 11 Tổng cục II - Bộ Quốc Phòng (151218) 03:00
07:00
AD53ABDT TTâm TDTT QP3 - Bộ Tham mưu QK5 (151219) 03:00
07:00
AD53ABDU (151220) 03:00
07:00
AD53ABDV Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151221) 03:00
07:00
AD53ABDV Sư Đoàn 372 - Tiểu đoàn 56 (646903) 03:00
07:00
AD53ABDW Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151223) 03:00
07:00
AD53ABDX Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151224) 03:00
07:00
AD53ABDY (151225) 03:00
07:00
AD53ABDZ Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung - Chi nhánh tổng công ty Điện Lực Miền Trung (151227) 03:00
07:00
AD53ABEA Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng (151229) 03:00
07:00
AD53ABEB Bộ Tham mưu Quân Khu 5 (151230) 03:00
07:00
AD53ABEB Trung tâm Xử lý Bom mìn & Môi trường Quân Khu 5 (635959) 03:00
07:00
AD53ABEB Công ty cổ phần Phát Triển Công Nghệ và Đấu giá Chuyên Việt (635775) 03:00
07:00
AD53ABEC Trung Tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung (151233) 03:00
07:00
AD53ABED Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151419) 03:00
07:00
AD53ABEM (621121) 03:00
07:00
AD53ABEO Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung - Chi nhánh Tổng Công ty hạ tầng mạng (635444) 03:00
07:00
AD53ABEO Viễn thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (622729) 03:00
07:00
AD53ABEP Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Toàn (622728) 03:00
07:00
AD53ABEW Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (623857) 03:00
07:00
AD53ABEW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng(Thành đoàn Đà Nẵng) (646830) 03:00
07:00
AD53ABEW Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (646934) 03:00
07:00
AD53ABEW Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu (647614) 03:00
07:00
AD53ABEW Công ty TNHH Thương mại & Xây lắp Giang Nam (647706) 03:00
07:00
AD53ABEZ Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (624945) 03:00
07:00
AD53ABFB Văn phòng đại diện Agribank khu vực Miền Trung (625335) 03:00
07:00
AD53ABFD Công Ty TNHH Tân Khoa Hào (625808) 03:00
07:00
AD53ABFG Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tại Thành phố Đà Nẵng (626626) 03:00
07:00
AD53ABFJ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627172) 03:00
07:00
AD53ABFK Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627173) 03:00
07:00
AD53ABFN Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (627462) 03:00
07:00
AD53ABFR Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hợp Lợi Phát (628603) 03:00
07:00
AD53ABFV Công ty Cổ phần Kim Đô (629692) 03:00
07:00
AD53ABFZ Công ty TNHH Ngũ Long (636606) 03:00
07:00
AD53ABGA Viễn Thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (636013) 03:00
07:00
AD53ABGC Công ty Cổ phần QN - EDEN (638656) 03:00
07:00
AD53ABGL Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (638690) 03:00
07:00
AD53ABGL Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (642079) 03:00
07:00
AD53ABGL Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (642078) 03:00
07:00
AD53ABGL Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng (642080) 03:00
07:00
AD53ABGN Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng (639006) 03:00
07:00
AD53ABGO Công ty Bảo Việt Đà Nẵng (639008) 03:00
07:00
AD53ABGQ Công ty TNHH Một thành viên TOYOTA Đà Nẵng (639115) 03:00
07:00
AD53ABGS Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Khatoco tại Đà Nẵng (639333) 03:00
07:00
AD53ABGT Trung đoàn 929 - Sư 372 Quân chủng PK - KQ (639618) 03:00
07:00
AD53ABGV Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (639688) 03:00
07:00
AD53ABHA Công ty Cổ phần QN - EDEN (640149) 03:00
07:00
AD53ABHB Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Toàn (640289) 03:00
07:00
AD53ABHJ Công ty Cổ phần Đầu tư Nghĩa An Thịnh (641660) 03:00
07:00
AD53ABHO Trung tâm 3 - Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tổng tham mưu (641966) 03:00
07:00
AD53ABHR Công Ty TNHH Sản Xuất Công nghiệp Thương mại Trâm Anh (642371) 03:00
07:00
AD53ABHU Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nhuận Đức (626053) 03:00
07:00
AD53ABHU Công ty Cổ phần ô tô Vận Hội Mới (626018) 03:00
07:00
AD53ABHY Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (631066) 03:00
07:00
AD53ABHZ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung (633003) 03:00
07:00
AD53ABIB Công ty TNHH Khởi Phát (630319) 03:00
07:00
AD53ABIB Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (633275) 03:00
07:00
AD53ABIB Cung Thể thao Tiên Sơn (633312) 03:00
07:00
AD53ABIB Cung Thể thao Tiên Sơn (633313) 03:00
07:00
AD53ABID Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (633603) 03:00
07:00
AD53ABIE Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (633604) 03:00
07:00
AD53ABII Chi nhánh Công ty TNHH Khởi Phát (635702) 03:00
07:00
AD53ABJB Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (151226) 03:00
07:00
AD53ABJE Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Riverside Tower (626674) 03:00
07:00
ĐL Liên Chiểu HD53HAHC Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (891447) 07:30
11:30
HD53HAHC Trung Tâm Học Liệu - Trường Đại Học Bách Khoa (840563) 07:30
11:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH4 TĐC Nại Hiên Đông T7 03:00
17:00
EC53EEH5 TĐC Nại Hiên Đông T5 03:00
17:00
EC53EEH6 TĐC Nại Hiên Đông T2 03:00
17:00
EC53EEH7 TĐC Nại Hiên Đông T1 03:00
17:00
EC53EEH8 Khu phố chợ Mân Thái 03:00
17:00
EC53EEHB Chợ Chiều 2 03:00
17:00
EC53EEHC KDC Thọ Quang 2 03:00
17:00
EC53EEHF Dân dụng X50 03:00
17:00
EC53EEHG Hải Quân 2 03:00
17:00
EC53EEHJ Cầu Đen 03:00
17:00
EC53EEHL Mỹ Khê 1 03:00
17:00
EC53EEHM An Hoà 1 03:00
17:00
EC53EEHN Chợ Chiều 1 03:00
17:00
EC53EEHO Sơn Trà 1 03:00
17:00
EC53EEHQ Mân Thái 3 03:00
17:00
EC53EEHR Mân Thái 2 03:00
17:00
EC53EEHS Mân Thái 1 03:00
17:00
EC53EEHT An Hải Bắc 1 03:00
17:00
EC53EEHV Phước Mỹ 1 03:00
17:00
EC53EEHW Sơn Trà 2 03:00
17:00
EC53EEK7 KDC An cư 3 T1 03:00
17:00
EC53EEK8 KDC An Cư 3 T2 03:00
17:00
EC53EEKH An Nhơn 1 03:00
05:00
EC53EEKI An Nhơn 2 03:00
05:00
EC53EEKM Phước Mỹ 3 03:00
17:00
EC53EEKP An Hoà T1 03:00
17:00
EC53EEKQ An Hoà T2 03:00
17:00
EC53EEKR An Hoà T3 03:00
17:00
EC53EEKS An Hoà T4 03:00
17:00
EC53EEKT An Hoà T5 03:00
17:00
EC53EEKU KDC An Cư T1 03:00
05:00
EC53EEKV KDC An Cư T2 03:00
17:00
EC53EEKZ Mỹ Đa Đông 2 03:00
07:00
EC53EELE Thành Vinh 03:00
17:00
EC53EELF KDC An Cư T3 03:00
05:00
EC53EELG KDC An Cư T4 03:00
05:00
EC53EELK Lộc Phước 03:00
17:00
EC53EELM KDC An Hoà T6 03:00
17:00
EC53EELX Phạm Văn Đồng T4 03:00
17:00
EC53EELY KDC Nam XLDD 03:00
07:00
EC53EEP9 KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T5 03:00
17:00
EC53EEPB Bến Phà 1 03:00
05:00
EC53EEPO Thọ An 1 03:00
17:00
EC53EEPP Thọ An 2 03:00
17:00
EC53EEPQ Chợ Chiều 4 03:00
17:00
EC53EEPU Phước Mỹ 2 03:00
05:00
EC53EEPW KDC Thọ Quang 03:00
17:00
EC53EEPZ KDC An Hòa T7 03:00
17:00
EC53EEV2 An Hoà 3 03:00
17:00
EC53EEV6 KDC An Hoà 4 T1 03:00
17:00
EC53EEVA Thọ An 3 03:00
17:00
EC53EEVF Phó Đức Chính T2 03:00
17:00
EC53EEVQ Phó Đức Chính 03:00
17:00
EC53EEVR KDC Mân Thái 2 03:00
17:00
EC53EEX3 Khu biệt thự Suối đá 03:00
17:00
EC53EEX5 Phúc Lộc Viên 03:00
17:00
EC53EEX8 KDC An Cư 3 mở rộng T1 03:00
17:00
EC53EEX9 KDC An Cư 3 mở rộng T2 03:00
17:00
EC53EEXD KDC Mân Thái T2 03:00
17:00
EC53EEXF TĐC Nại Hiên Đông T4 03:00
17:00
EC53EEXH KDC Mân Thái T3 03:00
17:00
EC53EEXI KDC Mân Thái T1 03:00
17:00
EC53EEXK KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T2 03:00
17:00
EC53EEXM KDC Thọ Quang MR 03:00
17:00
EC53EEXO Nam Phan Bá Phiến 03:00
17:00
EC53EEXP Cầu Đen 2 03:00
17:00
EC53EEXQ Chợ Chiều 3 03:00
17:00
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 03:00
05:00
EC53EEXT TĐC Thọ Quang 1 03:00
17:00
EC53EEXY Âu Thuyền Thọ Quang 03:00
17:00
EC53EEZ5 An Cư 2 - mở rộng 03:00
17:00
EC53EEZA KĐT Vịnh Mân Quang 03:00
17:00
EC53EEZB KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn 03:00
17:00
EC53EEZC Bắc Phan Bá Phiến T2 03:00
17:00
EC53EEZD TĐC Nại Hiên Đông T3 03:00
17:00
EC53EEZI Yết Kiêu 03:00
17:00
EC53EEZJ KDC An Đồn 03:00
17:00
EC53EEZM TĐC Nại Hiên Đông T6 03:00
17:00
EC53EEZN TĐC Nại Hiên Đông T8 03:00
17:00
EC53EEZO KDC SơnTrà - Điện Ngọc T3 03:00
17:00
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 03:00
05:00
EC53EEZV Sơn Trà 3 03:00
17:00
EC53EEZW KDC An Cư 5 03:00
17:00
EC53EEZX Mân Thái 4 03:00
17:00
EC53EH11 KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông 03:00
17:00
EC53EH14 Hồ Nghinh T1 03:00
17:00
EC53EH15 Hồ Nghinh T2 03:00
17:00
EC53EH16 Trần Văn Dư T1 03:00
07:00
EC53EH22 Hồ Nghinh T3 03:00
17:00
EC53EK11 Cầu Đen T3 03:00
17:00
EC53EK12 KDC Sơn Trà Điện Ngọc T4 03:00
17:00
EC53EK13 Chợ Chiều 5 03:00
17:00
EC53EK16 Nghỉ dưỡng Biên phòng 03:00
17:00
EC53EK19 KCC Nhà XH Nest Home 03:00
17:00
EC53EK24 Mân Thái 3 T2 03:00
17:00
EC53EK26 Hà Bổng 03:00
17:00
EC53EL10 Hồ Nghinh T4 03:00
17:00
EC53EL11 KDC Nhà XH SunHome 03:00
17:00
EC53EP10 Sân Bay Nước Mặn T2 03:00
07:00
EC53EP12 KCC Vân Đồn 03:00
17:00
EC53EP16 Hương Hải Thiền Sư 03:00
17:00
EC53EP21 KĐT Harbour Ville T1 03:00
17:00
EC53EP22 KĐT Harour Ville T2 03:00
17:00
EC53EV12 Dương Đình Nghệ 03:00
17:00
EC53EV13 Phạm Văn Đồng T5 03:00
17:00
EC53EV16 Nguyễn Phan Vinh 03:00
17:00
EC53EV20 Nhà Công vụ vùng 3 HQ 03:00
17:00
EC53EV21 Nguyễn Thế Lộc 03:00
17:00
EC53EV23 Hồ Nghinh T5 03:00
17:00
EC53EX10 KCC Nhà ở XH làng cá NHĐ T1 03:00
17:00
EC53EX13 Công viên biển Đông 03:00
17:00
EC53EX19 Thành Vinh 2 03:00
17:00
EC53EX20 Mân Thái 5 03:00
17:00
EC53EX21 An Cư T5 03:00
05:00
EC53EX25 KDC Thọ Quang 3 03:00
17:00
EC53EZ12 KDC An Viên 03:00
17:00
EC53EZ16 Trần Văn Dư T2 03:00
07:00
ED53EAAK CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH (505388) 03:00
17:00
ED53EAAK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG LÊ VÕ (988509) 03:00
17:00
ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (505433) 03:00
05:00
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 03:00
05:00
ED53EAAT TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 (505472) 03:00
17:00
ED53EAAU HẠT KIỂM LÂM LIÊN QUẬN SƠN TRÀ NGŨ HÀNH SƠN (959922) 03:00
17:00
ED53EAAU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (505482) 03:00
17:00
ED53EAAV CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (505483) 03:00
17:00
ED53EAAW ĐƠN VỊ 17398 LỮ ĐOÀN 680 (505489) 03:00
17:00
ED53EAAX LỮ ĐOÀN 83 ĐƠN VỊ 17314 (505490) 03:00
17:00
ED53EAAY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG & SỬA CHỮA TÀU HẢI SƠN (505497) 03:00
17:00
ED53EAAZ HẠT KIỂM LÂM LIÊN QUẬN SƠN TRÀ NGŨ HÀNH SƠN (505499) 03:00
17:00
ED53EABA (505501) 03:00
17:00
ED53EABB HẢI ĐỘI 2 BIÊN PHÒNG (505502) 03:00
17:00
ED53EABC (505503) 03:00
17:00
ED53EABC CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH QUÂN (989905) 03:00
17:00
ED53EABC (967609) 03:00
17:00
ED53EABC VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (967586) 03:00
17:00
ED53EABD (505504) 03:00
17:00
ED53EABE (505506) 03:00
17:00
ED53EABF CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU GIẤY VIỆT-NHẬT (505509) 03:00
17:00
ED53EABG ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC (505510) 03:00
17:00
ED53EABH TRUNG ĐOÀN 290-TRẠM RA ĐA 29 (505511) 03:00
17:00
ED53EABI CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG (505512) 03:00
17:00
ED53EABJ Trạm Hải quan Tiên Sa (505513) 03:00
17:00
ED53EABK CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (505725) 03:00
17:00
ED53EABL (505853) 03:00
17:00
ED53EABP (975107) 03:00
17:00
ED53EABP CÔNG TY CỔ PHẦN NGHE NHÌN TOÀN CẦU (974498) 03:00
17:00
ED53EABP CT QLVH ĐIỆN CSÁNG CCỘNG ĐNẴNG (954283) 03:00
17:00
ED53EABP Đài PThanh Truyền Hình ĐN (506303) 03:00
17:00
ED53EABS (506863) 03:00
17:00
ED53EABT CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN (506864) 03:00
07:00
ED53EABV CÔNG TY TNHH MASSDA LAND (507221) 03:00
17:00
ED53EABX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC (507805) 03:00
17:00
ED53EACD CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG (509830) 03:00
17:00
ED53EACE CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (510015) 03:00
17:00
ED53EACL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐẠI VIỆT PHÁT (511067) 03:00
17:00
ED53EACM CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG (511429) 03:00
17:00
ED53EACN CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (512555) 03:00
17:00
ED53EACP (512968) 03:00
17:00
ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 03:00
05:00
ED53EACS CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG (515338) 03:00
17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM-ASSET-ĐÀ NẴNG (962801) 03:00
17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINGDOOR (990492) 03:00
17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI HUY ĐĂNG (508466) 03:00
17:00
ED53EACX CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (520552) 03:00
17:00
ED53EACY (520872) 03:00
17:00
ED53EACY TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 - VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (990634) 03:00
17:00
ED53EACZ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NHỰA ĐÀ NẴNG (521883) 03:00
17:00
ED53EADA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DIỆU CÁT TƯỜNG-KHÁCH SẠN MIMOSA (521959) 03:00
17:00
ED53EADC CT CP Trường Xuân (522657) 03:00
17:00
ED53EADE CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN TIÊN SA (523365) 03:00
17:00
ED53EADF CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU (524011) 03:00
17:00
ED53EADJ CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN (524965) 03:00
17:00
ED53EADK CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN (524966) 03:00
17:00
ED53EADL CÔNG TY TNHH DATHASAM (524968) 03:00
17:00
ED53EADM CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN TẠI ĐÀ NẴNG (524969) 03:00
17:00
ED53EADN (975066) 03:00
17:00
ED53EADN (945842) 03:00
17:00
ED53EADN DNTN BẢY BAN (944543) 03:00
17:00
ED53EADN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (524988) 03:00
17:00
ED53EADN (952322) 03:00
17:00
ED53EADN (974499) 03:00
17:00
ED53EADN (964595) 03:00
17:00
ED53EADO CN CT CP HẢI DUY TẠI ĐÀ NẴNG (525019) 03:00
17:00
ED53EADO VIETTEL ĐÀ NẴNG - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (989393) 03:00
17:00
ED53EADO TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (954577) 03:00
17:00
ED53EADP CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525430) 03:00
17:00
ED53EADP (941055) 03:00
17:00
ED53EADQ CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525431) 03:00
17:00
ED53EADQ (971144) 03:00
17:00
ED53EADS CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525433) 03:00
17:00
ED53EADT CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525434) 03:00
17:00
ED53EADW CHÙA LINH ỨNG (525663) 03:00
17:00
ED53EADX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI PHÚC (525664) 03:00
17:00
ED53EADY CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (525993) 03:00
17:00
ED53EAEA CTy QLý VHành ĐIỆN CSáng CCộng ĐN (940748) 03:00
17:00
ED53EAEB CTy QLý VHành ĐIỆN CSáng CCộng ĐN (940744) 03:00
17:00
ED53EAEB CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU (966815) 03:00
17:00
ED53EAEC CTy QLý VHành ĐIỆN CSáng CCộng ĐN (940749) 03:00
17:00
ED53EAEC BÙI THỊ THU SƯƠNG (942812) 03:00
17:00
ED53EAED CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN SƠN TRÀ (940745) 03:00
17:00
ED53EAEE CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (986604) 03:00
17:00
ED53EAEE CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI RED FOX (942155) 03:00
17:00
ED53EAEF BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TP.ĐÀ NẴNG (941061) 03:00
17:00
ED53EAEF CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI (983100) 03:00
17:00
ED53EAEF NGUYỄN HOÀI NAM (988479) 03:00
17:00
ED53EAEG CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (942153) 03:00
17:00
ED53EAEI DNTN SXTM VÀ DỊCH VỤ TUẤN THỊNH (942529) 03:00
17:00
ED53EAEJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG NAI (941696) 03:00
17:00
ED53EAEK CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN. (941697) 03:00
17:00
ED53EAEM CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG (942522) 03:00
17:00
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (943920) 03:00
05:00
ED53EAES CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (945419) 03:00
17:00
ED53EAET CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC (945420) 03:00
17:00
ED53EAEW (950405) 03:00
17:00
ED53EAEW CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (990150) 03:00
17:00
ED53EAEX CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN (946329) 03:00
07:00
ED53EAEZ CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947166) 03:00
17:00
ED53EAFA CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947167) 03:00
17:00
ED53EAFA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ P.TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (988269) 03:00
17:00
ED53EAFA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992615) 03:00
17:00
ED53EAFC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 03:00
17:00
ED53EAFE CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (950284) 03:00
07:00
ED53EAFH CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (951413) 03:00
17:00
ED53EAFI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TPĐN (952278) 03:00
17:00
ED53EAFK CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (952512) 03:00
17:00
ED53EAFM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YÊN KHÁNH (953441) 03:00
17:00
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (953447) 03:00
17:00
ED53EAFP DNTN LÊ VĂN XUÂN (953443) 03:00
17:00
ED53EAFQ (953950) 03:00
17:00
ED53EAFS CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG THÔNG (954298) 03:00
17:00
ED53EAFT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (954474) 03:00
17:00
ED53EAFU (954638) 03:00
17:00
ED53EAFV CÔNG TY TNHH THANH HUYỀN (954562) 03:00
17:00
ED53EAFV BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (984097) 03:00
17:00
ED53EAFW CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (954871) 03:00
17:00
ED53EAFY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (955050) 03:00
17:00
ED53EAFZ CHINHÁNH CÔNGTY TNHH KHÍHÓALỎNG CỘINGUỒN(VIỆTNAM)TẠI TP.ĐÀNẴNG (955355) 03:00
17:00
ED53EAGA (955905) 03:00
17:00
ED53EAGB CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN (956286) 03:00
17:00
ED53EAGC DNTN SXTM&DV TUẤN THỊNH (956772) 03:00
17:00
ED53EAGC (989174) 03:00
17:00
ED53EAGC (503883) 03:00
17:00
ED53EAGC CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992617) 03:00
17:00
ED53EAGE CT TNHH TM MINH NGHĨA (956812) 03:00
17:00
ED53EAGF CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BIỂN S.TECH (957629) 03:00
17:00
ED53EAGG CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO (957630) 03:00
17:00
ED53EAGH CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO (957631) 03:00
17:00
ED53EAGI CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (957628) 03:00
17:00
ED53EAGK CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (959107) 03:00
07:00
ED53EAGM CÔNG TY TNHH DU LỊCH-THƯƠNG MẠI PHÚ AN THỊNH (959728) 03:00
07:00
ED53EAGP ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH AN HẢI (961239) 03:00
17:00
ED53EAGS CÔNG TY TNHH THÁI AN (973600) 03:00
17:00
ED53EAGS CÔNG TY TNHH THÁI AN (961595) 03:00
17:00
ED53EAGU (962875) 03:00
17:00
ED53EAGU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 03:00
17:00
ED53EAGV CÔNG TY TNHH MASSDA LAND (961980) 03:00
17:00
ED53EAGW CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (962073) 03:00
17:00
ED53EAGX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SEAPRODEX (962312) 03:00
17:00
ED53EAGY CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐN (965960) 03:00
17:00
ED53EAGY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC BIỂN (968880) 03:00
17:00
ED53EAGZ CÔNG TY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG (962734) 03:00
17:00
ED53EAHB CHINHÁNH CÔNGTYCỔPHẦN ĐẦUTƯ 559-KHUDULỊCH NGHỈ DƯỠNG FUSION MAIA ĐÀNẴNG (963293) 03:00
07:00
ED53EAHC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG (963345) 03:00
17:00
ED53EAHF CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ HỘP HẠ LONG ĐÀ NẴNG (964240) 03:00
17:00
ED53EAHG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO (968655) 03:00
17:00
ED53EAHG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S.A.R (968654) 03:00
17:00
ED53EAHI CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN NGỌC Á CHÂU (964736) 03:00
07:00
ED53EAHL CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (965959) 03:00
07:00
ED53EAHN CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (968470) 03:00
17:00
ED53EAHP TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (966727) 03:00
17:00
ED53EAHR CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (967162) 03:00
17:00
ED53EAHS CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (967163) 03:00
17:00
ED53EAHU CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (967770) 03:00
17:00
ED53EAHV CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (967771) 03:00
17:00
ED53EAHW CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (967944) 03:00
17:00
ED53EAHX HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (969896) 03:00
17:00
ED53EAHZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PU FONG (968779) 03:00
17:00
ED53EAIA CÔNG TY TNHH HẢI THANH (970595) 03:00
17:00
ED53EAIB (968803) 03:00
17:00
ED53EAIC (968804) 03:00
17:00
ED53EAID CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HILIN (969543) 03:00
17:00
ED53EAIE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DU LỊCH SÓNG VIỆT (969375) 03:00
07:00
ED53EAIF CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (969235) 03:00
07:00
ED53EAII TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (971315) 03:00
17:00
ED53EAIJ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ TOÀN (970152) 03:00
17:00
ED53EAIK CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG (971299) 03:00
17:00
ED53EAIL CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (970613) 03:00
17:00
ED53EAIM DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TUẤN THỊNH (970576) 03:00
17:00
ED53EAIQ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (974063) 03:00
17:00
ED53EAIQ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI THỊNH (984411) 03:00
17:00
ED53EAIQ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992616) 03:00
17:00
ED53EAIR CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (971172) 03:00
17:00
ED53EAIS DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN XUÂN (971378) 03:00
17:00
ED53EAIT BAN QUẢN LÝ ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ THỌ QUANG ĐÀ NẴNG (971569) 03:00
17:00
ED53EAIU CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (971694) 03:00
17:00
ED53EAIV CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX (976590) 03:00
17:00
ED53EAIV CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP - NHÀ MÁY LPG ĐÀ NẴNG (976586) 03:00
17:00
ED53EAIW SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (975523) 03:00
17:00
ED53EAIX CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÁT (973030) 03:00
07:00
ED53EAIY (972845) 03:00
17:00
ED53EAJA TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974647) 03:00
17:00
ED53EAJB DNTN ĐẶNG THỊ CA (973744) 03:00
17:00
ED53EAJG (976630) 03:00
17:00
ED53EAJH TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974614) 03:00
17:00
ED53EAJI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP SUNRISE (975284) 03:00
07:00
ED53EAJL CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (975411) 03:00
17:00
ED53EAJQ CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975827) 03:00
17:00
ED53EAJR CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975828) 03:00
17:00
ED53EAJV CÔNG TY CỔ PHẦN CHEF MEAT VIỆT NAM (976260) 03:00
17:00
ED53EAJW (976628) 03:00
17:00
ED53EAJX CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TASECO OCEANVIEW ĐÀ NẴNG (977010) 03:00
17:00
ED53EAJY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG BẢO CHÍNH (976768) 03:00
17:00
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH MINH TRUNG KIÊN - EU (976905) 03:00
17:00
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LÊ HOÀNG ANH (986530) 03:00
17:00
ED53EAKB CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (978414) 03:00
17:00
ED53EAKC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT MINH ANH (978046) 03:00
17:00
ED53EAKD CÔNG TY TNHH - TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (977344) 03:00
17:00
ED53EAKE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TRỊNH HÀ SÂM (977773) 03:00
17:00
ED53EAKG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠCH ĐẰNG (980495) 03:00
17:00
ED53EAKG CÔNGTY TNHH MỘTTHÀNHVIÊN THƯƠNGMẠI DULỊCH VÂN SƠN HÀ THÀNH (966682) 03:00
17:00
ED53EAKJ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN MÃ (979215) 03:00
17:00
ED53EAKN CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ANH MINH TẠI ĐÀ NẴNG (978358) 03:00
17:00
ED53EAKO CÔNG TY TNHH HẢI THANH (978819) 03:00
17:00
ED53EAKQ CÔNG TY TNHH BIỂN KIM CƯƠNG (979673) 03:00
17:00
ED53EAKT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHỨT VÕ (979674) 03:00
07:00
ED53EAKW CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO PHƯỚC (980336) 03:00
17:00
ED53EAKY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HỒNG PHÚC (980860) 03:00
17:00
ED53EALA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG (980701) 03:00
17:00
ED53EALF (981678) 03:00
05:00
ED53EALL CÔNG TY CỔ PHẨN ĐỊA ỐC ALPHA NAM (982041) 03:00
17:00
ED53EALM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẶNG GIA PHÚC (981970) 03:00
17:00
ED53EALW CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (983295) 03:00
17:00
ED53EALX NƯỚC ĐÁ A.BI (983386) 03:00
17:00
ED53EALY CÔNG TY TNHH DUY THỊNH (983373) 03:00
17:00
ED53EALZ CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG (983855) 03:00
17:00
ED53EAMC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (984248) 03:00
17:00
ED53EAMF CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (984397) 03:00
17:00
ED53EAMG CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐÔNG (984336) 03:00
17:00
ED53EAML CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG XANH (984851) 03:00
17:00
ED53EAMM CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC (984982) 03:00
17:00
ED53EAMO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG SƠN (985031) 03:00
17:00
ED53EAMR TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM (985535) 03:00
17:00
ED53EAMS LỮ ĐOÀN 83 QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (985153) 03:00
17:00
ED53EAMT CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND JEEP (985160) 03:00
17:00
ED53EAMU CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (985868) 03:00
17:00
ED53EAMU LIÊN DANH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG UPL VÀ CÔNG TY TNHH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHILARI (985163) 03:00
17:00
ED53EAMV CÔNG TY TNHH NGÂN TRÂM (985162) 03:00
17:00
ED53EAMY CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI & DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT (985506) 03:00
17:00
ED53EANA CÔNG TY CỔ PHẦN PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG (985722) 03:00
17:00
ED53EANC CHI NHÁNH MIỀN TRUNG-TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (986346) 03:00
07:00
ED53EAND (986365) 03:00
17:00
ED53EANE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HẢI LONG (986279) 03:00
17:00
ED53EANI CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (986892) 03:00
17:00
ED53EANM CÔNG TY TNHH SEKONG WOOD (986978) 03:00
17:00
ED53EANV CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÁNG NGỌC (987776) 03:00
17:00
ED53EAOD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH VÂN (987983) 03:00
17:00
ED53EAOH HẢI ĐỘI 2 BỘ C.H.B.Đ.B.P. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (988295) 03:00
17:00
ED53EAOK CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ROYAL HUY (988456) 03:00
07:00
ED53EAOL CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ XUÂN (988475) 03:00
17:00
ED53EAOL CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY HÀ NỘI (989656) 03:00
17:00
ED53EAOM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN XUÂN (988871) 03:00
17:00
ED53EAOQ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LÝ BẰNG (989070) 03:00
17:00
ED53EAOR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ART IN PARADISE (989147) 03:00
17:00
ED53EAOU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN (989239) 03:00
17:00
ED53EAOV CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (989325) 03:00
07:00
ED53EAPB CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ DUYÊN HOÀNG (989621) 03:00
17:00
ED53EAPC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC HÂN AN (989634) 03:00
17:00
ED53EAPE CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN YÊN THẾ (989730) 03:00
17:00
ED53EAPF CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG (989742) 03:00
17:00
ED53EAPG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIESKY (989859) 03:00
17:00
ED53EAPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHA NAM (991269) 03:00
17:00
ED53EAPM CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN HẢI (991046) 03:00
17:00
ED53EAPO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DUNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (991268) 03:00
17:00
ED53EAPW TRUNG MỸ(NGUYỄN THỊ THANH XUÂN) (991420) 03:00
17:00
ED53EAQA TRUNG MỸ(NGUYỄN THỊ THANH XUÂN) (991424) 03:00
17:00
ED53EAQB ĐỒN BIÊN PHÒNG SƠN TRÀ (991430) 03:00
17:00
ED53EAQC CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ NINH (991440) 03:00
17:00
ED53EAQF CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (991606) 03:00
17:00
ED53EAQG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH NGUYỄN QUYỀN (991658) 03:00
17:00
ED53EAQH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (991683) 03:00
07:00
ED53EAQJ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH & DỊCH VỤ V.N.HO.LI.DAY (991754) 03:00
07:00
ED53EAQK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI AN (991800) 03:00
17:00
ED53EAQK (986247) 03:00
17:00
ED53EAQN CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS DELI (991919) 03:00
17:00
ED53EAQO CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN I.V.C-TRƯỜNG MẦM NON ABC (991946) 03:00
17:00
ED53EAQQ CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG (992075) 03:00
07:00
ED53EAQR CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẮC TRUNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (992345) 03:00
17:00
ED53EAQT CÔNG TY CỔ PHẦN CÚC PHƯƠNG (992160) 03:00
17:00
ED53EARA (992346) 03:00
17:00
ED53EARD CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TÂM THỊNH (992670) 03:00
17:00
ED53EARG (992702) 03:00
17:00
ED53EARH CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TÂN (992887) 03:00
17:00
ED53EARI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHANAM (992899) 03:00
17:00
ED53EARN (993095) 03:00
17:00
ED53EARO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (993110) 03:00
17:00
ED53EOAS NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI TẠI ĐÀ NẴNG (989148) 03:00
17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS27 Gỗ Thủy Sản 03:00
07:00
VC53VS35 T3 Đảo A-B Hòa Xuân 03:00
07:00
VC53VS36 T4 Đảo A-B Hòa Xuân 03:00
07:00
VC53VS39 Hòa Xuân 1A-T1 03:00
07:00
VC53VS40 Hòa Xuân 1A-T2 03:00
07:00
VC53VS41 T7 Đảo A-B Hòa Xuân 03:00
07:00
VC53VS43 TBA T1B1 Hòa Xuấn 03:00
07:00
VC53VS44 TBA T2B2 Hòa Xuấn 03:00
07:00
VC53VS47 TBA KDC số 5 Nguyễn Tri Phương T4 03:00
07:00
VC53VS49 TBA KDC số 5 Nguyễn Tri Phương T4 03:00
07:00
VC53VS50 TBA Bình Hòa 6 03:00
07:00
VC53VT26 Huy Cận 03:00
07:00
VC53VT27 Hà Huy Giáp 03:00
07:00
VC53VT41 KCC Gia đình quân nhân QK5 03:00
07:00
VC53VU45 TBA Nhà Văn Hóa Lao Động 03:00
07:00
VC53VVA3 Trường Sa T1 03:00
07:00
VC53VVA4 Trường Sa T2 03:00
07:00
VC53VVA5 Trường Sa T5 03:00
07:00
VC53VVA8 Trường Sa T3 03:00
07:00
VC53VVB2 Trường Sa T4 03:00
07:00
VC53VVB3 Trường Sa T6 03:00
07:00
VC53VVB4 Trường Sa T7 03:00
07:00
VC53VVC4 Tây Nam Hòa Cường T4 03:00
07:00
VC53VVE7 Huỳnh Tấn Phát 03:00
07:00
VC53VVSS KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T1 03:00
07:00
VC53VVST KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T2 03:00
07:00
VC53VVSU KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3 03:00
07:00
VC53VVSV KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T4 03:00
07:00
VC53VVSW KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T5 03:00
07:00
VC53VVTA Bình Hoà 1 03:00
07:00
VC53VVTB Bình Hoà 2 03:00
07:00
VC53VVTC UBND Khuê Trung T2 03:00
07:00
VC53VVTD Bình Hoà 3 03:00
07:00
VC53VVTR KDC Khuê Trung-Đò Xu T13 03:00
07:00
VC53VVTS Bình Hoà 5 03:00
07:00
VC53VVTT KDC Khuê Trung T1 03:00
07:00
VC53VVTU KDC Khuê Trung T2 03:00
07:00
VC53VVWJ KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T1 03:00
07:00
VC53VVWK KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T3 03:00
07:00
VC53VW17 KDC Khuê Trung T14 03:00
07:00
VC53VW24 KDC số 5 NTP T2 03:00
07:00
VC53VW31 Phan Đăng Lưu 03:00
07:00
VD53VAAA Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học ĐN (702330) 03:00
07:00
VD53VAAB Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương-Chi nhánh Đà Nẵng (702335) 03:00
07:00
VD53VAAU Văn phòng Bộ Công Thương (710858) 03:00
07:00
VD53VABF Công ty TNHH Thương mại và du lịch Tuệ Dân (712335) 03:00
07:00
VD53VABJ Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng (712716) 03:00
07:00
VD53VACA Công ty CP xây dựng công trình 545 (698156) 03:00
07:00
VD53VACE Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh (600340) 03:00
07:00
VD53VAEO Bệnh viện y học cổ truyền TP Đà Nẵng (664309) 03:00
07:00
VD53VAEP Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Thành phố Đà Nẵng (661830) 03:00
07:00
VD53VAET Công ty TNHH Một Thành Viên Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng (666387) 03:00
07:00
VD53VAFC Công ty quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (672370) 03:00
07:00
VD53VAFH Công ty quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (673816) 03:00
07:00
VD53VAGY Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hữu Thọ (691769) 03:00
07:00
VD53VAHX Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (704575) 03:00
07:00
VD53VAJA Công ty cổ phần thế giới số Trần Anh (716095) 03:00
07:00
VD53VAJO Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC- Bệnh viện đa khoa Quốc tế VINMEC Đà Nẵng (718514) 03:00
07:00
VD53VAJV Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mộng Duyên (719555) 03:00
07:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI3 TĐC Thanh Lộc Đán T2 07:00
17:00
FC53FFMW KDC Thanh Lộc Đán T1 07:00
17:00
FD53FACW Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (892420) 07:00
17:00
FD53FAER Bộ Tư lệnh Phòng Không - Không Quân (910639) 03:00
07:00
FD53FAEV Chi nhánh miền trung-Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam-Công ty Trách nhiệm hữu hạn (911103) 03:00
07:00
FD53FAGM Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (917542) 03:00
07:00
18/09/2017 ĐL Liên Chiểu HC53HHNZ Hoà An 3 08:00
11:30
HC53HM21 Hưởng Phước 08:00
09:30
HC53HM27 Hưởng Phước 3 08:30
11:30
HC53HN20 Bắc Sơn 1 08:00
11:30
HC53HN21 KDC Phước Lý T3 08:00
11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS29 KĐT ST Hòa Xuân T2 07:30
12:00
VC53VVSD Ánh sáng Phú Sơn 09:30
11:30
VC53VVSP La Châu 2 07:30
09:30
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP Đà Nẵng (715867) 07:30
12:00
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP.Đà Nẵng (716233) 07:30
12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI4 Hà Huy Tập 13:00
15:30
FC53FFJH KDC Bàu Thạc Gián 2 15:00
17:30
FC53FFO9 KDC Bệnh viện Ung thư 07:30
11:30

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng thêm 0,25% lãi suất. Điều này sẽ tác động đến thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tỷ giá, lãi suất, lạm phát, giá cả ở Việt Nam và dòng vốn đầu tư nước ngoài... liệu có biến động hay không? Nhận định của các chuyên gia kinh tế sẽ giải đáp những thắc mắc này.