1. >

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 13/12-15/12

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 13/12-15/12

Ngày 13/12: Diễn đàn phát triển Việt Nam 2017 (VDF); WASHINGTON: Ủy ban thị trường mở của Fed (Mỹ) thông báo tỷ lệ lãi suất.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 6/12-12/12

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 6/12-12/12

Ngày 6/12: VCCI tổ chức công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017; FRANKFURT – Hội đồng thống đốc nhóm họp (dự kiến không công bố lãi suất).

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 5/12-12/12

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 5/12-12/12

Ngày 5/12: Hội thảo “Thị trường EU cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong bối cảnh mới”; BRUSSELS - Ủy ban các Vấn đề Kinh tế và Tài chính Liên minh châu Âu nhóm họp

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 4/12-12/12

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 4/12-12/12

Ngày 4/12: Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Nigeria; -BRUSSELS: Eurogroup nhóm họp

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 1/12-4/12

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 1/12-4/12

Ngày 1/12: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo tham vấn về phát triển sản xuất lúa phát thải thấp: Cơ hội đầu tư.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 30/11-4/12

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 30/11-4/12

Ngày 30/11: Tổng cục Hải quan họp báo chuyên đề về kết quả thu ngân sách nhà nước 11 tháng; SEOUL: Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhóm họp để quyết định về chính sách lãi suất.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 29/11-4/12

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 29/11-4/12

Ngày 29/11: Hội thảo" Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa: phát triển theo hướng công nghiệp xanh"; WASHINGTON: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát hành Beige Book (Sách Be) về điều kiện kinh tế.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 28/11-4/12

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 28/11-4/12

Ngày 28/11: Hội thảo về liên kết trong phát triển ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam; -FRANKFURT: ECB công bố số liệu hàng tháng về cho vay và cung tiền.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 27/11-4/12

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 27/11-4/12

Ngày 27/11: VCCI phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2017; ERUSALEM – Ngân hàng trung ương Israel thông báo quyết định lãi suất.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 24/11-30/11

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 24/11-30/11

Ngày 24/11: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo khoa học "Năng suất và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam".

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 23/11-27/11

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 23/11-27/11

Ngày 23/11: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo chiến lược phát triển thủy lợi; WARSAW – Ngân hàng Quốc gia Ba Lan công bố biên bản cuộc họp chính sách.

VIDEO

Chủ trương mượn đất lập nghiệp tỉnh Bắc Ninh được triển khai từ đầu năm 2014, xuất phát từ thực tế nhiều địa phương trong tỉnh có diện tích đất tại các khu công nghiệp chưa sử dụng nhiều gây lãng phí đất. Trong khi đó, nhiều thanh niên lại không có đất để lập thân lập nghiệp.