1. >

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 21/7-26/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 21/7-26/7

Ngày 21/7: Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 14/7-19/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 14/7-19/7

Ngày 14/7: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Iran; Hội nghị chuyên đề Kết nối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 8.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 13/7-19/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 13/7-19/7

Ngày 13/7: Bộ Giao thông Vận tải tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; KUALA LUMPUR – Ngân hàng trung ương Malaysia công bố quyết định lãi suất.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 12/7-19/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 12/7-19/7

Ngày 12/7: Ra mắt Cổng thông tin thương mại quốc tế Việt Nam; OTTAWA – Ngân hàng trung ương Canada công bố lãi suất và báo cáo về chính sách tiền tệ - 14.00 GMT

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 11/7-19/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 11/7-19/7

Ngày 11/7: Tổng cục Thuế tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; BRUSSELS – Hội đồng Kinh tế và Tài chính EU họp

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 10/7-19/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 10/7-19/7

Ngày 10/7: Tọa đàm Công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý II/2017;- Tổng cục Thuế tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 7/7-14/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 7/7-14/7

Ngày 7/7: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo công bố kế hoạch tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; HAMBURG: Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 6/7-14/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 6/7-14/7

Ngày 6/7:Tại Kiên Giang: Hội thảo phát triển nuôi cá biển công nghiệp; KIEV: Ngân hàng quốc gia Ukraine họp bàn về chính sách tiền tệ.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 5/7-14/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 5/7-14/7

Ngày 5/7: Bộ Tài chính sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; WASHINGTON: Ủy ban Thị trường mở của Fed sẽ thông báo biên bản cuộc họp tài chính tháng Sáu.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 4/7-6/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 4/7-6/7

Ngày 4/7: Ngân hàng Nhà nước hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng nông nghiệp công nghệ cao; Ngân hàng Dự trữ Australia họp chính sách tiền tệ.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 3/7-6/7

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 3/7-6/7

Ngày 3/7: Chính phủ họp trực tuyến về kinh tế xã hội 6 tháng.

VIDEO

Sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng phát triển tất yếu và là chủ trương của Chính phủ hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang gặp nhiều khó khăn, trong đó vấn đề lớn nhất là thiếu vốn cho sản xuất.