1. >

Nâng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhà nước

Facebook Share

BNEWS.VN Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp cùng UBND tỉnh Lai Châu và UBND 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ xây dựng kế hoạch Chương trình hỗ trợ giai đoạn 5 năm tới.

Nâng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhà nước

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp cùng UBND tỉnh Lai Châu và UBND 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ xây dựng kế hoạch Chương trình hỗ trợ giai đoạn 5 năm tới.

EVN và UBND tỉnh Lai Châu, UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ ký kết Thỏa thuận hỗ trợ chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Mục tiêu là đến cuối năm 2020, hầu hết các hộ dân tại 3 huyện này đều có điện sử dụng. Chương trình này còn góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại các huyện ngang bằng mức bình quân của khu vực, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần năm 2015 và có ít nhất 50% số huyện thoát khỏi tình trạng huyện nghèo.

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết, theo đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu và dựa trên khả năng của mình, EVN sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 3 huyện Tân Uyên, Than Uyên và Phong Thổ cho giai đoạn 5 năm tới với tổng chi phí gần 200 tỷ đồng.

Qua thực tế khảo sát và nhu cầu hỗ trợ theo đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu cũng như khả năng hỗ trợ của Tập đoàn trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn sẽ tập trung hỗ trợ 3 huyện Tân Uyên, Than Uyên và Phong Thổ xây dựng trường học, nhà trẻ, nhà mẫu giáo.

Tập đoàn xây dựng “Nhà bán trú dân nuôi”; Mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cải thiện điều kiện sống học tập và sinh hoạt cho học sinh trường bán trú dân nuôi, các cháu nhà trẻ, mẫu giáo.

Cùng với Chính phủ, Tập đoàn cũng hỗ trợ các địa phương và các hộ dân tại các thôn bản xây dựng nông thôn mới kinh phí mua xi măng. Phần vật liệu như (cát, đá) và nhân công làm đường do các hộ dân tự đóng góp và thực hiện.

Việc đền bù giải phóng mặt bằng người dân tự thống nhất với nhau trên cơ sở hiến đất để làm đường giao thông tại các thôn bản. Ngoài ra, EVN còn hỗ trợ cho học sinh, hộ dân trang bị đồ dùng y tế thiết yếu, đồ dùng học tập, chăn màn, chỉnh trang lưới điện, hướng dẫn các hộ dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm….

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành trao tặng xe đạp phát điện cho các hộ dân.

Ảnh:Ngọc Hà/TTXVN

Về phía UBND tỉnh Lai Châu, lãnh đạo tỉnh cho rằng sẽ có trách nhiệm phối hợp trong quản lý, kiểm tra, giám sát để các nguồn lực hỗ trợ của EVN kết hợp với các chương trình của địa phương thực sự đến đúng đối tượng người nghèo cần giúp đỡ, tránh thất thoát lãng phí không hiệu quả.

Đối với UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ có trách nhiệm t hực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình Nhà bán trú dân nuôi, trường học, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, dự án cấp điện.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình của Tập đoàn tại địa bàn huyện báo cáo UBND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất nước thuộc 20 tỉnh trên cả nước, EVN được phân công hỗ trợ 3 huyện Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên của tỉnh Lai Châu.

Từ năm 2009, EVN bắt đầu triển khai các chương trình hỗ trợ với tổng kinh phí tính đến thời điểm hiện tại là hơn 552 tỷ đồng.

Theo đó, EVN đã xây dựng mạng lưới điện cho các xã và hộ dân chưa có điện; xóa nhà tạm; xây dựng trung tâm đào tạo nghề, trường học nội trú; xây dựng Nhà bán trú dân nuôi; đào tạo cho các sinh viên được cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường; đào tạo khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng mô hình sản xuất...

Cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, Chương trình hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2009-2015 tại 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ đã đạt được những hiệu quả nhất định.

Đánh giá của tỉnh Lai Châu cho thấy, các công trình lưới điện đưa vào vận hành đã phát huy được hiệu quả, hoạt động sản xuất của người dân chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, dịch vụ góp phần xoá đói, giảm nghèo và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng phi nông nghiệp, thu nhập đầu người tăng bình quân hơn 1,7 triệu đồng/năm.

Sự hỗ trợ này góp phần đưa Lai Châu từ tỉnh có tỷ lệ số hộ có điện thấp nhất cả nước, (chỉ có 37% xã và 29,4% hộ dân có điện năm 2009) đến nay đã đạt 100% xã và 84,8% hộ dân có điện, vượt trước 4 tỉnh trong cả nước và trước 6 tháng so với Nghị quyết của tỉnh Lai Châu. Riêng 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ đạt tỷ lệ 92,5% hộ dân có điện.

Toàn tỉnh có 32.948 hộ thoát nghèo. Trong đó, 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ đã có 16.098 hộ thoát nghèo, chiếm gần 50% số hộ thoát nghèo toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm trung bình hàng năm 5,84%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ giảm 6,76%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 30a đề ra là bình quân giảm 5%/năm.

Nhìn nhận những khó khăn trong việc thực hiện Chương trình, ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc EVN cho rằng, địa hình chia cắt phức tạp, mật độ dân cư sống không tập trung làm cho chi phí sản xuất, chi phí bình quân cấp điện cho các hộ dân thường cao hơn các khu vực khác trong cả nước.

Trong khi đó hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém, nhiều thôn bản không có đường giao thông nên rất khó khăn trong công tác vận chuyển vật tư thiết bị phục vụ thi công, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ hoàn thành các dự án.

Mặt khác, do đặc thù của thời tiết mùa mưa liên tục kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm gây sạt lở đường dẫn đến không thể vận chuyển tập kết được vật tư thiết bị đến chân công trình khiến nhà thầu triển khai thi công chậm so với kế hoạch.

EVN còn cho biết, trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng các dự án lưới điện có lúc, có nơi chưa được sự quan tâm, ủng hộ của người dân và chính quyền địa phương, nhất là những đoạn tuyến đi qua khu vực trồng cây cao su, rừng phòng hộ dẫn đến kéo dài và chậm tiến độ thực hiện các dự án.

Lãnh đạo các địa phương cũng nhìn nhận, trong sản xuất nông nghiệp một số bộ phận người dân được hỗ trợ từ chương trình, tư liệu sản xuất còn hạn chế, đất đai canh tác nhỏ, trình độ kỹ thuật thấp nên khi kết thúc giai đoạn hỗ trợ không tự mở rộng và phát triển bền vững được.

Ngoài ra, khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có nơi chưa sử dụng đúng mục đích với tiêu chí ban đầu đề ra. Qua thời gian sử dụng, công trình xuống cấp, đơn vị sử dụng chưa bố trí được nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình.

Nguyên nhân khách quan có thể nhận thấy là các huyện nghèo đều nằm ở vùng cao, vùng sâu, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, năng lực và trình độ nhận thức, tập quán sinh sống của đồng bào dân tộc ít người, xuất phát điểm về kinh tế thấp, các điều kiện tạo sinh kế cho người dân không thuận tiện.

Vẫn còn một bộ phận người nghèo thiếu ý chí vươn lên thoát nghèo, trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng.

Tại Hội nghị sơ kết Chương trình 30a, EVN hỗ trợ 3 huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ giai đoạn 2009 -2015 được tổ chức tại Lai Châu mới đây, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đề nghị trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lai Châu tiếp tục đưa mục tiêu giảm nghèo làm nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu EVN tiếp tục hỗ trợ tỉnh Lai Châu và phải coi đây là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước trong xử lý các vấn đề xã hội./.

Mai Phương

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Căn hộ Condotel là căn hộ nghỉ dưỡng kết hợp khách sạn. Đây là sản phẩm kinh doanh bất động sản mang lại nhiều lợi ích và không ít những rủi ro.