1. >

Ngành công thương cải cách hành chính bằng sự hài lòng của người dân

Facebook Share

BNEWS.VN Cải cách hành chính không chỉ nhằm vào thứ hạng của Bộ Công Thương mà phải đo bằng sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

Ngành công thương cải cách hành chính bằng sự hài lòng của người dân

Bộ Công thương nỗ lực cải cách hành chính, phục vụ người dân tốt hơn. Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Công Thương cho biết, Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ Nội vụ, việc đánh giá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện theo 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần theo thang điểm 100. Theo đó, tổng số điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ Công Thương năm 2015 đạt 82,19 điểm (điểm số này trong năm 2014 đạt 76,15 điểm).

Như vậy, điểm số năm 2015 so với năm 2014 đã tăng 6,04 điểm nhưng thứ bậc bị tụt. So với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đơn vị đứng đầu (đạt 89,42 điểm) thì điểm số của Bộ Công Thương kém 7,23 điểm; so với Bộ Khoa học và Công nghệ (đạt 82,21 điểm) là đơn vị đứng trên Bộ Công Thương một bậc thì điểm số chênh lệch chỉ là 0,02 điểm.

Riêng với công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Bộ Công Thương, đây là lĩnh vực Bộ Công Thương đạt điểm số cao nhất trong 7 lĩnh vực chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, được Hội đồng thẩm định đánh giá cao (luôn đạt trên 90%). Năm 2012 là 92,13%; năm 2013: 96,38%; năm 2014: 95,13%; năm 2015: 94,36%.

Xét tổng thể, chỉ số cải cách hành chính năm 2015 cho thấy các Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt điểm số tương đối cao so với các năm 2012, 2013, 2014. Điều này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của tất cả các Bộ, cơ quang ngang Bộ trong công tác cải cách hành chính.

Vì vậy, khoảng cách điểm số giữa các Bộ năm 2015 được rút ngắn. Vị trí xếp hạng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có khi chỉ hơn nhau 0,02 điểm. Kết quả chỉ số cải cách năm 2015 cho thấy, tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt kết quả trên 80%.

Để tiếp tục ghi điểm trong lĩnh vực này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã yêu cầu các đơn vị đầu mối rà soát, đánh giá lại 7 lĩnh vực để đối chiếu với chỉ tiêu xếp hạng của Bộ Nội Vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Chính phủ đặt ra. Bên cạnh đó, cần căn cứ vào tiêu chí để làm rõ được những bất cập trong công tác tổ chức điều hành của Bộ Công Thương.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị phân tích, làm rõ vai trò, nhiệm vụ liên quan đến văn bản pháp quy, thể chế theo hướng minh bạch, đơn giản, công khai nhằm loại bỏ những thủ tục không cần thiết, nhằm đáp ứng được hiệu quả công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị trong Bộ hoàn thành sớm đánh giá, các kiến nghị, đề xuất nhiệm vụ trong cải cách hành chính năm 2016 để vừa đảm bảo chất lượng thứ hạng đồng thời hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hành chính công của Bộ, đặc biệt là thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Bộ tiếp tục xây dựng Chính phủ điện tử nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; xây dựng các khung khổ pháp chế đảm bảo cải cách hành chính phù hợp với cam kết hội nhập cũng như tiến trình hội nhập chung của đất nước.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, tới đây Bộ sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định mới về cơ cấu tổ chức bộ máy nhiệm vụ của Bộ Công Thương, tinh giảm bộ máy hành chính đảm bảo tính chuyên nghiệp.

Bộ trưởng yêu cầu đơn vị đầu mối tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm từ những tồn tại trong thực tiễn để có những kiến nghị cải cách hành chính thời gian tới./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.