1. >

Ngành hải quan đảm bảo xử lý, phân luồng thông suốt 24/7

Facebook Share

BNEWS.VN Hệ thống quản lý rủi ro và VCIS đảm bảo đánh giá rủi ro, phân luồng hỗ trợ quyết định kiểm tra hải quan đối với hơn 2 triệu tờ khai. Công tác quản lý rủi ro xử lý, phân luồng thông suốt 24/7.

Ngành hải quan đảm bảo xử lý, phân luồng thông suốt 24/7

Ngành hải quan đảm bảo xử lý, phân luồng thông suốt 24/7. Ảnh: TTXVN

Theo đánh giá của Tổng Cục Hải quan, hiện hệ thống quản lý rủi ro và VCIS (hệ thống quản lý hải quan thông minh) đảm bảo đánh giá rủi ro, phân luồng hỗ trợ quyết định kiểm tra hải quan đối với hơn 2 triệu tờ khai. Công tác quản lý rủi ro xử lý, phân luồng thông suốt 24/7.

Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ thông quan qua luồng xanh (hàng được miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế) là 58,5%; luồng vàng (kiểm tra hồ sơ hải quan) là 35,8% và 5,67% luồng đỏ (doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy và hàng hoá để cơ quan hải quan kiểm tra). So với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ luồng đỏ giảm 2,63%.

Việc phân luồng bài bản và chính xác, có sự phân cấp nhiệm vụ hợp lý đối với đơn vị hải quan các cấp trong cập nhật tiêu chí phân luồng và chuyển luồng kiểm tra.

Bên cạnh đó, trên 3.000 chỉ số tiêu chí phân tích đối với doanh nghiệp và mặt hàng nhằm tăng cường kiểm tra đối tượng trọng điểm rủi ro cũng được xây dựng.

Cục Hải quan địa phương xây dựng hồ sơ, quản lý doanh nghiệp trọng điểm, ban hành hướng dẫn tạm thời áp dụng quản lý rủi ro đối với hàng hóa khai báo qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Tổng cục Hải quan cũng thực hiện Quy chế trao đổi, cung cấp thông tin với Tổng cục Thuế; chỉ đạo và cập nhật 3.110 hồ sơ doanh nghiệp trên toàn quốc; nâng cấp 8 chức năng hệ thống thông tin nghiệp vụ quản lý rủi ro và vận hành thông suốt việc phân luồng hàng hóa.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng Cục Hải quan, hệ thống thông tin hải quan còn hạn chế về lượng thông tin và chức năng thiết lập. Việc cập nhật thông tin, chỉ số thường không kịp thời.

Do vậy, theo dõi, đánh giá, cập nhật kết quả áp dụng tiêu chí tại các cấp chưa thường xuyên, chặt chẽ. Tình trạng các đối tượng đối phó, né tránh phân luồng hệ thống diễn ra khá phổ biến.

Ngoài ra, chưa có đầu mối tham mưu điều phối công tác thu thập, xử lý thông tin. Công tác phối hợp trao đổi thông tin với các đối tượng ngoài ngành hạn chế, mặc dù có văn bản pháp luật nhưng thực tế triển khai gặp nhiều khó khăn. Thông tin doanh nghiệp cung cấp mang tính hình thức, giá trị sử dụng thấp./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sự xuất hiện của taxi công nghệ buộc các hãng vận tải truyền thống phải đổi mới mình cho phù hợp, nếu không muốn thua cuộc, mất dần mất mòn thị phần. Cạnh tranh là con đường tất yếu để phát triển, mà vận tải truyền thống không thể đứng ngoài.