1. >

Ngành tài chính phải đi đầu trong hiện đại hóa thủ tục thuế, hải quan

Facebook Share

BNEWS.VN Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Ngành tài chính phải đi đầu trong hiện đại hóa, giảm thời gian làm thủ tục thuế, hải quan ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngành tài chính phải đi đầu trong hiện đại hóa thủ tục thuế, hải quan

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015). Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Tài chính vì những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng trong suốt thời gian qua.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự lễ kỷ niệm 70 năm ngành tài chính


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh,thời gian tới, ngành cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới nền tài chính quốc gia phù hợp với đổi mới phát triển đất nước. Tiếp tục là đơn vị tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm huy động phân bổ sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, để đáp ứng với hội nhập, ngành tài chính phải đi đầu trong hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian làm thủ tục thuế, hải quan ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, ngành tiếp tục đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm những sai phạm đảm bảo chính sách tài chính được thực hiện công khai minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính vững mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, trong giai đoạn 2016-2020, ngành Tài chính sẽ chủ động thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và các nhiệm vụ tài chính như: đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội; huy động hợp lý đảm bảo nguồn lực ngân sách nhà nước; đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế.Lãnh đạo ngành tài chính nhận bằng khen thi đua yêu nước

Cùng với đó, ngành thực hiện điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách nhà nước hiệu quả, ưu tiên đầu tư cho con người, kết cấu hạ tầng trọng. Tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội; tăng tỷ trọng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế vào phát triển nông nghiệp nông thôn.


Đến năm 2020, ngành tài chính phấn đấu cơ bản hoàn thành việc giao quyền tự chủ toàn diện cho khu vực sự nghiệp công lập; thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công theo lộ trình, đảm bảo công khai, minh bạch; cơ bản hoàn thành quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển gắn với đổi mới cơ chế tài chính doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam…/.

Hoàng Tùng

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.