1. >

Nhiều ưu đãi trong lĩnh vực hàng hải

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất nhiều chính sách ưu đãi trong lĩnh vực hàng hải như ưu đãi về thuế suất, sử dụng đất, bảo lãnh, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn…

Nhiều ưu đãi trong lĩnh vực hàng hải

Đề xuất này được đưa ra tại dự thảo Quyết định quy định cơ chế, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực hàng hải áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, khai thác trong lĩnh vực hàng hải.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Cụ thể, về thuế suất, nhà đầu tư sẽ có cơ hội thụ hưởng mức giảm thuế suất phù hợp đối với các loại thuế liên quan đến hoạt động đầu tư, khai thác dự án, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất, nhập khẩu đảm bảo tính hiệu quả, khả thi của dự án. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định các đề xuất miễn, giảm thuế suất của nhà đầu tư, đảm bảo điều kiện thu hồi vốn của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư được phép đề xuất, thụ hưởng mức miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuê mặt nước đảm bảo tính hiệu quả, khả thi của dự án. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định các đề xuất về mức miễn, giảm đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư.

Nhà đầu tư được phép đề xuất các bảo lãnh cần thiết đảm bảo tính khả thi của dự án liên quan đến sử dụng dịch vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các bảo lãnh, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng nêu rõ quy định ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Cụ thể: Trường hợp nhà đầu tư đã từng tham gia và hoàn thành dự án trong danh sách dự kiến huy động vốn xã hội hóa, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu, nhà đầu tư đó được hưởng ưu đãi trong quá trình đánh giá về tài chính - thương mại khi tham gia đấu thầu các dự án, gói thầu trong lĩnh vực tương tự. Chi tiết về ưu đãi theo như trường hợp nhà đầu tư có đề xuất dự án được phê duyệt tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư được phép đề xuất tiếp cận các nguồn vốn ODA, vốn tín dụng ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực hàng hải theo quy định của pháp luật.

Bộ cũng đề xuất các chính sách ưu đãi đối với công tác quy hoạch, bảo trì trong lĩnh vực hàng hải, chính sách ưu đãi về vận tải…

Điều kiện ưu đãi

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân kinh doanh được ưu đãi trong lĩnh vực hàng hải phải đáp ứng các điều kiện sau: 1- Chỉ được kinh doanh sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh và phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh theo quy định của pháp luật; 2- Có đủ năng lực tài chính và nhân lực thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ của dự án đầu tư được ưu đãi; 3- Có bộ phận chuyên trách phù hợp với dự án ưu đãi đầu tư; 4- Các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.

Nguồn: chinhphu.vn


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.