1. >

OGC: Gia hạn thời gian nộp BCTC quý, soát xét bán niên và kiểm toán năm

Facebook Share

BNEWS.VN Theo thông tin từ Sở GDCK Hồ Chí Minh cho biết, vì nhiều lý do, nên mới đây Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã CK: OGC) đã gửi công văn về việc xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính.

OGC: Gia hạn thời gian nộp BCTC quý, soát xét bán niên và kiểm toán năm

Căn cứ những quy định mới về Công bố thông tin BCTC tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán: OGC) đã gửi công văn số 055A/2016/CV-OGC ngày 09/03/2016 đến Sở GDCK TP.HCM vào ngày 11/03/2016 về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính như sau:

Báo cáo tài chính quý: 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý;

Báo cáo tài chính soát xét bán niên: 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán: 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do: Do Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, có vốn đầu tư vào nhiều tổ chức kinh tế khác nhau.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương sở hữu 05 công ty, trong đó có Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH) đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) – OCH gồm 07 công ty con và là đối tượng phải lập BCTC Hợp nhất theo quy định.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương đầu tư vào 02 công ty liên kết là các công ty cổ phần chưa niêm yết.

Các công ty thành viên của OGC hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đầu tư kinh doanh dự án bất động sản; đầu tư tài chính; kinh doanh khách sạn; sản xuất bánh kẹo và dịch vụ.

Theo đó, việc lập BCTC, tổng hợp các thông tin tài chính để lập BCTC hợp nhất từ các đơn vị là khá phức tạp và cần nhiều thời gian.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về  công bố thông tin trên thị  trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của công ty. Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện nay trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cây xanh không đồng đều về chủng loại, kích cỡ và chiều cao, cây dễ bị gãy đổ và không đẹp. Hơn nữa mật độ cây xanh trên đầu người còn thấp, trong khi đó thì ý thức bảo vệ cây xanh của một số người dân cũng chưa cao. Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trồng mới 1.000.000 cây xanh nhằm tăng diện tích cây xanh trên địa bàn.