1. >

Phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.

Phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải

Dự thảo Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải sau đây:

- Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải biển, dịch vụ hỗ trợ vận tải biển;

- Phí thẩm định công bố cầu, bến cảng biển, khu nước, vùng nước; 

- Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng; 

- Phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển; phí xác minh giấy tờ, tài liệu liên quan đến tàu biển;

- Lệ phí đăng ký tàu biển;

- Lệ phí cấp chứng chỉ xác nhận việc tham gia bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính khác về trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu và ô nhiễm dầu nhiên liệu;

- Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện;

- Lệ phí cấp bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần I (DMLC I).

Theo dự thảo, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải biển, dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (cấp lần đầu) là 1 triệu đồng/lần; phí thẩm định công bố cầu, bến cảng biển, khu nước, vùng nước 12 triệu đồng/lần.

Phí sát hạch cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng 600.000 đồng/học viên; phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển nhập khẩu đã qua sử dụng vào Việt Nam để phá dỡ 3 triệu đồng/tàu…

Về lệ phí cấp chứng chỉ, sổ thuyền viên cho thuyền viên, hoa tiêu hàng hải: Cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính 100.000 đồng/giấy; cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải; Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 150.000 đồng/giấy; cấp mới, cấp lại hộ chiếu thuyền viên 150.000 đồng/hộ chiếu…

Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm: Cục Hàng hải Việt Nam, các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải, cơ sở đào tạo và cơ quan, đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân quy định.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.