[Photo] Kết thúc trùng tu đợt một, nhiều tháp cổ Mỹ Sơn được gia cố vững chắc

Sau 2 năm thực hiện công tác trùng tu, Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã được gia cố vững chắc, đủ điều kiện để đưa vào phục vụ khách tham quan du lịch.

Hữu Trung - TTXVN |

Facebook Share