[Photo] Mũi Cà Mau trước nguy cơ biển xâm thực nghiêm trọng

Bình quân mỗi năm tại Cà Mau, biển lấn sâu vào khoảng 15m, có nơi đến 50m; 300ha rừng phòng hộ bị cuốn ra biển mỗi năm.

TTXVN |