1. >

PXI: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu PXI

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Khoản 5 Điều 15 Quy chế niêm yết chứng khoán, SGDCK tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu PXI và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với PXI sau khi có BCTC soát xét bán niên năm 2016.

PXI: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu PXI

Ngày 17/04/2013 Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK) đã ra quyết định số 152/2013/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (Mã chứng khoán: PXI) vào diện cảnh báo do: Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi thành lỗ căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012.

Ngày 18/03/2016, Sở GDCK đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 35,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2015 là 31,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty kiểm toán Deloitte có đưa ra ý kiến ngoại trừ về giá trị thu hồi của các dự án công ty đang thi công, đầu tư tại Thuyết minh số 14 và vấn đề cần nhấn mạnh về khoản tiển gửi ngân hàng tại Thuyết minh số 6.

Hiện tại, PXI đã có giải trình các ý kiến kiểm toán trên BCTC kiểm toán năm 2015, tuy nhiên, PXI đã không lượng hóa được các ảnh hưởng phát sinh của ý kiến ngoại trừ đối với tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty. Như vậy, PXI chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thống kê sơ bộ, trong hơn 12 năm qua hơn 96.000 lượt người lao động Việt Nam được tái cử đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, hơn 50.000 người lao động đã hoàn thành thời hạn làm việc và hồi hương có kinh nghiệm, ngoại ngữ và am hiểu văn hóa Hàn Quốc. Những người lao động này sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.