1. >

Quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Facebook Share

BNEWS.VN Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được giảm từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc.

Quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Làm thủ tục tiếp nhận và trả hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh: Danh Lam/TTXVN.

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Với kết cấu bao gồm 9 chương và 83 điều, trên cơ sở bám sát tinh thần cải cách nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong khâu gia nhập thị trường, hoạt động và rút khỏi thị trường.

Nghị định bao gồm những nội dung cơ bản như sau: bên cạnh quy định chung liên quan đến quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người thành lập doanh nghiệp thì nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp đã được quy định cụ thể tại Nghị định.

Việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được quy định theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh của nước ta theo đánh giá của tổ chức quốc tế.

Việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được kỳ vọng như một công cụ tiện lợi, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Máy điều hòa không khí đang đươc chờ giám định xử lý. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện qua mạng điện tử, đưa dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt cấp độ 4 về ứng dụng công nghệ thông tin.

Nghị định cũng quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn, tổ chức lại doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp theo hướng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Nghị định đã bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện công tác đăng ký hộ kinh doanh như quy định về nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh, số lượng hồ sơ đăng ký, việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; rút ngắn thời gian xử lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc nhằm đáp ứng chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ kinh doanh.

Ngoài ra, Nghị định đã bổ sung quy định nhằm đảm bảo thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư áp dụng đối với các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015./.


Thúy Hiền

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sau thành công của hai cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều trong tháng 4 và tháng 6 vừa qua, con đường phi hạt nhân hóa từng bước bán đảo Triều Tiên và cải cách kinh tế được lãnh đạo Triều Tiên lựa chọn sẽ mang lại những cơ hội lớn cho kinh tế khu vực và thế giới.