1. >

Quy định mới về chế độ đối với một số ngành nghề

Facebook Share

BNEWS.VN Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về chế độ đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh; lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe.

Quy định mới về chế độ đối với một số ngành nghề

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh.

Theo đó, thành viên Hội đồng Cạnh tranh làm việc kiêm nhiệm được bồi dưỡng 1.300.000 đồng/người/tháng. Người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần, chủ tọa phiên điều trần được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày; thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Điều tra viên tham gia phiên điều trần được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày; người giám định được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày.

Người phiên dịch được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời đến phiên dịch tại phiên điều trần được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định về chi phí dịch thuật trong chế độ chi tiếp đón khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Người làm chứng được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh triệu tập đến phiên điều trần được bồi dưỡng là 100.000 đồng/ngày; người giám định, người phiên dịch, người làm chứng được Hội đồng Cạnh tranh mời tham gia phiên điều trần được thanh toán chi phí đi lại.

Người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại, chủ tọa được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày; thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày; khách mời là chuyên gia hoặc đại diện các cơ quan chuyên môn được Hội đồng Cạnh tranh mời đến để tham vấn ý kiến liên quan đến vụ việc hạn chế cạnh tranh được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày.

Nguồn kinh phí để chi trả chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2016.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe. Ảnh minh họa: TTXVN

* Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của các Bộ: Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài chính về việc: Áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh Trạm trưởng, Trạm phó, Trưởng ca; vận dụng chế độ hỗ trợ tiền phòng nghỉ như quy định về công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động. Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ nêu trên trích từ Quỹ bảo trì đường bộ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện nội dung nêu trên./.

>>> Điểm mới về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.