1. >

Quý I/2016 Vingoup ước lãi 1.100 tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Năm 2016, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 32% thực hiện năm 2015, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gấp đôi năm 2015.

Quý I/2016 Vingoup ước lãi 1.100 tỷ đồng

Ngày 22/4, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế Almaz – Vinhomes Riverside, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Tại ĐHCĐ, đại diện Vingroup cho biết, năm 2015, Tập đoàn Vingroup đã đạt mức doanh thu thuần là 34.048 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2014. Trong đó, mức tăng doanh thu ấn tượng nhất đến từ ngành bán lẻ, tăng 987%, đạt mức 4.306 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quý I/2016 lợi nhuận của riêng công ty mẹ ước đạt 1.100 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup cũng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2015. Theo đó, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1000:110 (11%) trong đó chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 là 6% và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/3/2016 với tỷ lệ 5%.

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 213.384.034 cổ phần, tương đương khoảng 2.133 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến vào quý 2/2016.

Sau khi phát hành, tổng số cổ phần của Vingroup dự kiến là 2.153.238.885 cổ phần tương đương vốn điều lệ hơn 21.532 tỷ đồng/

Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Năm 2016, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 45.000 tỷ đồng (tăng 32% thực hiện năm 2015), lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 3.000 tỷ đồng (gấp đôi năm 2015).

Ngoài ra Vingroup cũng dự kiến phát hành cổ phần để thực hiện quyền chọn mua và quyền hoán đổi cổ phần Vincom Retail với số lượng cổ phần không vượt quá 8,6% vốn điều lệ tập đoàn.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sau thành công của hai cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều trong tháng 4 và tháng 6 vừa qua, con đường phi hạt nhân hóa từng bước bán đảo Triều Tiên và cải cách kinh tế được lãnh đạo Triều Tiên lựa chọn sẽ mang lại những cơ hội lớn cho kinh tế khu vực và thế giới.