1. >

Ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn đóng vai trò là trụ cột, là xương sống và động lực của nền kinh tế.

Ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông phát biểu tại buổi lễ ra mắt Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS

Thời gian qua, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như: trở ngại là môi trường kinh doanh chưa minh bạch, thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực chất lượng chưa cao, trình độ quản lý còn hạn chế.

Đồng thời, rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay là thiếu vốn để khởi nghiệp và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là Tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai hiệu quả các chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển nền kinh tế đất nước.

Bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, quỹ này là tổ chức chuyên thực hiện chức năng hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu về vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS

Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mục đích hoạt động của quỹ này là nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Đối tượng của quỹ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Từ năm 2016, Quỹ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay đối tượng hỗ trợ của Quỹ với mức lãi suất ưu đãi là 5% đối với khoản vay ngắn hạn và 7% đối với khoản vay trung và dài hạn.

Đồng thời, Quỹ cũng phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động và chương trình hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại buổi lễ ra mắt, Quỹ đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác cùng các Ngân hàng thương mại nhận ủy thác năm 2016./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kỳ vọng đạt 10 tỷ USD xuất khẩu rau quả của Việt Nam liệu có thành hiện thực khi mà ngành hàng xuất khẩu này vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản?