1. >

Rà soát số liệu cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương hoàn chỉnh, bổ sung thông tin số liệu về các chương trình, dự án thuộc cấp mình quản lý.

Rà soát số liệu cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị các Bộ, ngành trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát số liệu cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân các năm 2012, 2013, 2014 và 2015.

Trong công văn có nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm, thu hồi về ngân sách trung ương 16.718,395 tỷ đồng, trong đó: 16.176,14 tỷ đồng chưa giải ngân kế hoạch các năm 2012-2015 không còn nhu cầu sử dụng và 542,255 tỷ đồng giải ngân vượt kế hoạch các năm.

Để có căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương hoàn chỉnh, bổ sung thông tin số liệu về các chương trình, dự án thuộc cấp mình quản lý.

Trước đó, tại Thông báo số 369/TB-VPCP ngày 14/11/2016, Thủ tướng Chính phủ kết luận điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016 phải bảo đảm các nguyên tắc như: phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chỉ bổ sung vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định; bổ sung số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cho các dự án đủ điều kiện theo quy định thuộc danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016.

Số vốn còn lại thu hồi về ngân sách trung ương và bố trí theo thứ tự ưu tiên như sau: thu hồi các khoản ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ đến nay chưa có nguồn thu hồi; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; thanh toán khối lượng hoàn thành; bổ sung cho các dự án hoặc hạng mục quan trọng, cấp bách đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương rà soát báo cáo đầy đủ danh mục dự án còn vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân kế hoạch các năm 2012, 2013, 2014, 2015.

Đối với các dự án có số liệu giải ngân khác so với báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 9762/BTC- ĐT ngày 14/7/2016 và thông tin số liệu khác, đề nghị cung cấp xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch và các tài liệu liên quan để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án giải ngân vượt kế hoạch các năm, đề nghị các bộ, địa phương giải trình và cung cấp các căn cứ cụ thể. Riêng 03 tỉnh (Thái Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai) làm rõ về số vốn giải ngân vượt kế hoạch các năm; nguồn vốn giải ngân vượt so với kế hoạch được giao;...

Để có căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ không còn nhu cầu sử dụng để thu hồi các khoản ứng trước và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nêu trên, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương bổ sung thông tin về lũy kế vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2016 của các dự án,… và đề xuất bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để thu hồi các khoản ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (không bố trí vốn thanh toán các khoản nợ xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 31/12/2014 và các khoản nợ xây dựng cơ bản đến ngày 31/5/2015 chưa được nghiệm thu theo quy định)./.

>>> Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 1/2017: Huy động hơn 13 nghìn tỷ đồng

>>> Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ Dự án hầm đường bộ Đèo Cả

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo các nhà khoa học, từ lâu chất khử trùng Clo đã được sử dụng nhằm tiêu diệt hoặc làm giảm số lượng vi khuẩn trong đồ ăn tươi như rau củ, hoa quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại hóa chất này khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại vô tình khiến cho một số loại vi khuẩn chuyển sang trạng thái khác và trở nên vô hình trước các xét nghiệm an toàn thực phẩm.