1. >

SAM đặt kế hoạch lãi 121 tỷ đồng trong năm 2016

Facebook Share

BNEWS.VN ĐHĐCĐ của SAM đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với lãi ròng 121 tỷ đồng, tăng 69% so với thực hiện năm 2015.

SAM đặt kế hoạch lãi 121 tỷ đồng trong năm 2016

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Sacom (SAM) đã diễn ra vào ngày 10/04 với sự tham gia của 55 cổ đông, đại diện cho hơn 62.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Tại Đại hôi, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với lãi ròng 121 tỷ đồng, tăng 69% so với thực hiện năm 2015.

Trong năm 2016, SAM đặt kế hoạch doanh thu 2,514 tỷ đồng và lãi ròng 120.8 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 69% so với thực hiện năm 2015.

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, mảng dây và cáp tiếp tục chiếm tỷ trọng doanh thu lớn, đạt 2,000 tỷ đồng. Tuy nhiên biên lợi nhuận mảng này khá thấp, do đó kế hoạch lãi đưa ra chỉ còn 61 tỷ đồng.

Đối với mảng bất động sản, SAM phấn đấu đến cuối 2016, tỷ lệ lấp đầy diện tích tòa nhà Sacom – Chíp Sáng lên đến 52%. Hiện tại tỷ lệ lấp đầy tại tòa nhà này chỉ 23% và nếu tiếp tục kinh doanh không hiệu quả thì SAM cũng cân nhắc việc chuyển nhượng cho đối tác khác nếu có lợi nhuận. SAM sẽ tiếp tục hoàn thành thủ tục pháp lý, triển khai thi công với các dự án Samland Riverside, dự án Giai Việt, dự án Tân Vạn (Bình Dương)...

Đối với hoạt động tài chính, SAM dự kiến tăng mạnh doanh thu lên đến 42 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 32 tỷ đồng, tăng lần lượt 109% và 186% so với kết quả 2015.

Đặc biệt, trong Đại hội lần này, HĐQT SAM cho biết đang hướng đến việc nắm quyền chi phối tại Công ty Dịch vụ du lịch Phú Thọ- PhuTho Tourist (hiện tại SAM nắm giữ 29% vốn).

ĐHĐCĐ 2016 cũng thông qua kế hoạch phát hành hơn 21.6 triệu cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện tại bằng vốn cổ phần thặng dư tại 31/12/2015 với tỷ lệ 100:12. Được biết, trong 2015, SAM đã chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:0.3, tăng vốn điều lệ lên 1,802 tỷ đồng.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kể từ sau khi gói 30 nghìn tỷ đồng kết thúc, nhiều người dân đang hy vọng trở lại trước thông gói vay 1.000 tỷ đồng theo Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội sẽ chuẩn bị được giải ngân, với lãi suất trong năm 2018 là 4,8%.