1. >

Sáu điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Nghị định số 57/2016/NĐ-CP, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng, công ty thông tin tín dụng phải đáp ứng 6 điều kiện.

Sáu điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

Nghị định số 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/2/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng vừa được Chính phủ ban hành, quy định cụ thể hơn các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng.

Theo Nghị định số 57/2016/NĐ-CP, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng, công ty thông tin tín dụng phải đáp ứng 6 điều kiện.

Đó là, có hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tối thiểu: có tối thiểu 2 đường truyền số liệu, trong đó mỗi đường truyền được cung cấp bởi 1 nhà cung cấp dịch vụ, để đảm bảo duy trì việc truyền đưa liên tục thông tin số; trang thiết bị công nghệ thông tin phù hợp với mặt bằng công nghệ của hệ thống tổ chức cấp tín dụng và có khả năng tích hợp, kết nối được với các tổ chức cấp tín dụng; hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm tin học và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, xử lý, lưu trữ thông tin tín dụng, thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối thiểu 5.000.000 khách hàng vay; có phương án bảo mật, an toàn thông tin và phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ chính quá 4 giờ làm việc.

Công ty thông tin tín dụng phải có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng; người quản lý doanh nghiệp và thành viên Ban kiểm soát đáp ứng các điều kiện theo quy định; phương án kinh doanh khả thi và không được kinh doanh ngành nghề khác ngoài nội dung hoạt động thông tin tín dụng; có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không có cam kết tương tự với công ty thông tin tín dụng khác.

Bên cạnh đó, công ty thông tin tín dụng phải có văn bản thỏa thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết, trong đó phải có những nội dung tối thiểu như: Nội dung, phạm vi thông tin tín dụng được cung cấp; nghĩa vụ thông báo cho khách hàng vay về việc sử dụng thông tin tín dụng của khách hàng vay; xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp.../.

>>> Thẻ tín dụng Mỹ bắt đầu được sử dụng tại Cuba

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thực tế cho thấy, tình trạng xe ôm hoạt động lộn xộn tại các khu vực công cộng của Hà Nội đã tạo nên 1 hình ảnh xấu cho đô thị. Không những thế, khi lựa chọn xe ôm hành khách cũng gặp không ít rủi ro như bị đội giá, tai nạn giao thông, hay thậm chí là uy hiếp tài sản, tính mạng. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay, “nghề” xe ôm chưa có một cơ quan chức năng nào đứng ra quản lý.