1. >

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm nay là 18.711 doanh nghiệp, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh

Số doanh nghiệp quay trở lại sản xuất tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm. Ảnh: TTXVN

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, 8 tháng năm nay, cả nước có 73.404 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 567,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26%.

Nổi bật, số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm nay là 18.711 doanh nghiệp, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước (8 tháng năm 2015 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014).

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, với số vốn đăng ký và vốn bình quân một doanh nghiệp và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước cho thấy các nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào triển vọng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong tháng 8/2016, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 3,5% so với tháng trước với 9.282 doanh nghiệp là do thời gian này trùng với thời điểm tháng Bảy âm lịch, người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 8 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước ở hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Trong đó, đáng chú ý một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký là kinh doanh bất động sản tăng 101,3% về số doanh nghiệp và tăng 268,4% về vốn đăng ký; khai khoáng tăng tương ứng 8,8% và 247%; thông tin và truyền thông tăng 15,2% và 183% ...

Riêng lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng giảm 34% so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký giảm 22,1%.

Bên cạnh đó, trong 8 tháng năm nay còn có 1.024,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, nâng tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng đạt 1.592,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là 857,2 nghìn người, bằng 98,2% cùng kỳ năm 2015.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng là 7.479 doanh nghiệp, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2015 giảm 1,2% so với năm 2014), trong đó có 6.974 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,2% tổng số doanh nghiệp giải thể).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng năm nay là 40.419 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 14.924 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 32,7% và 25.495 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 8,3%.

Theo lĩnh vực hoạt động, có 40,1% số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 44,9% số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể hoạt động trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; tiếp đến là ngành xây dựng với tỷ lệ tương ứng là 14,6% và 12,6%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 13,2% và 11,2%; các ngành còn lại chiếm tỷ lệ tương ứng là 32,1% và 31,3%./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện nay trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cây xanh không đồng đều về chủng loại, kích cỡ và chiều cao, cây dễ bị gãy đổ và không đẹp. Hơn nữa mật độ cây xanh trên đầu người còn thấp, trong khi đó thì ý thức bảo vệ cây xanh của một số người dân cũng chưa cao. Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trồng mới 1.000.000 cây xanh nhằm tăng diện tích cây xanh trên địa bàn.