1. >

Sợi Thế Kỷ đặt mục tiêu doanh thu năm 2016 tăng 80%

Facebook Share

BNEWS.VN STK xác định doanh thu năm 2016 của công ty chủ yếu đến từ sản phẩm sợi DTY các loại (chiếm tỷ trọng 92%).

Sợi Thế Kỷ đặt mục tiêu doanh thu năm 2016 tăng 80%

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK) công bố tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 họp vào 28/3 tới đây.

Tháng 9/2015, công ty đưa vào vận hành nhà máy Trảng Bàng, nâng tổng năng lực sản xuất lên 40.200 tấn/năm, tuy nhiên do nhu cầu sợi trên thị trường giảm mạnh nên sản lượng bán ra chỉ 26.885 tấn nên dẫn tới lượng hàng tồn kho tăng mạnh khoảng 7.657 tấn.

Cả năm, Sợi Thế Kỷ mới thực hiện được 61% chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đề ra trước đó. Nguyên nhân do 6 tháng cuối năm, thị trường may mặc không thuận lợi, lượng hàng tồn kho tại doanh nghiệp tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 71,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 15% trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, STK dặt mục tiêu tổng sản lượng sợi tiêu thụ 51.526 tấn, tăng 92% so với sản lượng sợi tiêu thụ trong năm 2015; doanh thu thuần ước đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 80% so với doanh thu thực hiện năm 2015; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 130,9 tỷ đồng, tăng 82%. STK cũng xác định, doanh thu năm 2016 của công ty chủ yếu đến từ sản phẩm sợi DTY các loại (chiếm tỷ trọng 92%).

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.