1. >

SSI và VNDirect dẫn đầu thị phần môi giới trên các thị trường HNX

Facebook Share

BNEWS.VN Quý IV/2017, chiếm thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên HNX là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) với 10,65% giá trị giao dịch toàn thị trường.

SSI và VNDirect dẫn đầu thị phần môi giới trên các thị trường HNX

Quý IV/2017, chiếm thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên HNX là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) với 10,65% giá trị giao dịch toàn thị trường. 

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Quý IV/2017 trong tổng số 74 công ty chứng khoán thành viên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chọn ra 10 công ty  có thị phần môi giới tại Sở này. 

Theo đó, giá trị cổ phiếu giao dịch qua 10 công ty chứng khoán được chọn chiếm 68,51% giá trị giao dịch toàn thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX; trong đó, thành viên có thị phần môi giới lớn nhất là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), chiếm 10,65% giá trị giao dịch toàn thị trường. 

Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết 
lớn nhất HNX quý 4/2017

STTTên CTCKThị phần (%)
1Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn10.65%
2Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội10.51%
3Công ty TNHH Chứng khoán ACB8.71%
4Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT7.86%
5Công ty Cổ phần Chứng khoán MB7.75%
6Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh7.21%
7Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam5.04%
8Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam3.82%
9Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT3.68%
10Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia3.28%

Trên thị trường UPCoM quý 4/2017, dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với thị phần chiếm 15,07% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM 

lớn nhất HNX Quý IV/2017

STTTên CTCKThị phần (%)
1Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT15.07%
2Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội10.24%
3Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn9.39%
4Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam8.14%
5Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt5.72%
6Công ty Cổ phần Chứng khoán MB5.46%
7Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt5.27%
8Công ty Cổ phần Chứng khoán IB4.78%
9Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh4.44%
10Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam3.35%

Tính chung cho cả năm 2017, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX có tỷ trọng giá trị giao dịch chiếm 66,73% giá trị giao dịch toàn thị trường cổ phiếu niêm yết, trong đó, đứng đầu là CTCP Chứng khoán Sài Gòn.

Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết

lớn nhất HNX năm 2017

STTTên CTCKThị phần (%)
1Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn11.40%
2Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội11.04%
3Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT8.14%
4Công ty Cổ phần Chứng khoán MB7.47%
5Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh7.09%
6Công ty TNHH Chứng khoán ACB6.08%
7Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT4.31%
8Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam4.12%
9Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam3.92%
10Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt3.16%

Trên thị trường UPCoM năm 2017, dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM vẫn là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, chiếm 11,95% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM

lớn nhất HNX năm 2017

STTTên CTCKThị phần (%)
1Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT11.95%
2Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn8.46%
3Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh7.88%
4Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội7.84%
5Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam6.78%
6Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt6.26%
7Công ty Cổ phần Chứng khoán MB5.65%
8Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt4.42%
9Công ty Cổ phần Chứng khoán IB4.27%
10Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam3.74%

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm công ty chứng khoán có tỷ trọng môi giới trên 10% trong cả quý 4/2017 và năm 2017 gồm có 4 công ty là: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó dẫn đầu là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Top 4 công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ

lớn nhất HNX Quý IV/2017 và năm 2017

STTThành viênNhóm
1Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VNNhóm có tỷ trọng trên 10%
2Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
3Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
4Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Cà phê trộn lõi pin có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, thương hiệu cà phê Việt Nam. Tuy nhiên các sản phẩm cà phê rang xay vẫn chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn. Những hiện tượng đơn lẻ như vụ việc ở Đắc Nông vẫn có thể sẽ tiếp tục xảy ra.