1. >

SSI: Xin gia hạn công bố thông tin các BCTC hợp nhất quý của năm 2017

Facebook Share

BNEWS.VN Lý do bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (MCK: SSI) phải chờ công ty liên kết công bố BCTC hợp nhất quý mới có thể có đủ số liệu để hoàn thành BCTC hợp nhất của mình.

SSI: Xin gia hạn công bố thông tin các BCTC hợp nhất quý của năm 2017

Ngày 10/02/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 133/2017/CV-SSIHO ngày 08/02/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (MCK: SSI) về việc xin gia hạn công bố thông tin (CBTT) các BCTC hợp nhất quý của năm 2017 trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. 

Nếu SSI hoàn thành báo cáo sớm hơn thì sẽ công bố BCTC hợp nhất sớm hơn thời hạn này với lý do như sau:

Công ty gặp khó khăn trong việc lập BCTC hợp nhất quý năm 2017 do phải hợp nhất BCTC với công ty con/công ty liên kết theo quy định về lập BCTC mà bản thân công ty liên kết này cũng là công ty mẹ của một số công ty khác nên thời hạn công bố BCTC hợp nhất quý của họ cũng như SSI.

SSI phải chờ công ty liên kết công bố BCTC hợp nhất quý mới có thể có đủ số liệu để hoàn thành BCTC hợp nhất của mình.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề này./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trong năm 2018. Nhiều ý kiến cho rằng Hiệp định EVFTA sẽ mang lại nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp của cả 2 bên và tác động trực tiếp, tích cực tới nền kinh tế Việt Nam thông qua thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng hóa cũng như thu hút đầu tư.