1. >

STG: 1/8 GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN Sở GDCK TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thực hiện quyền mua cổ phiếu của CTCP Kho vận Miền Nam.

STG: 1/8 GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu
Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

Mã chứng khoán : STG

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/08/2016

Ngày đăng ký cuối cùng : 02/08/2016

Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng cổ phiếu;
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Thực hiện quyền mua cổ phiếu;

1/Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.102.427 cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 100:4 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 457 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A nhận được từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau: (457/100)*4=18,28 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 18 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,28 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

2/Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.653.641 cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 100:6 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượngcổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ  nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 457 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A nhận được từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tính như sau: (457/100)*6=27,42 cổ phiếu.

Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 27 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,42 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

3/Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 55.121.396 cổ phiếu
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 1:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu không đặt mua hết với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 457cổ phiếu, sẽ được hưởng 457 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm Cổ đông A được mua như sau: 457 * 2= 914 cổ phiếu.

Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/08/2016 đến ngày 05/09/2016
Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

Quy định về chứng khoán đặt mua:

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/08/2016 đến ngày 07/09/2016

Cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu không đặt mua hết từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt  chào bán theo quy định tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và  nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam – Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo đúng quy định.

Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam
Số tài khoản: 179010000006345
Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HồChí Minh

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.