Từ khoá:cach mang cong nghe

Lần đầu tiên Việt Nam ra mắt sách tóm lược cơ bản về cách mạng 4.0

Cuốn sách này hiện đang thu hút sự quan tâm của công chúng, nhất là những người làm công nghệ .

Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động thế nào đến thị trường Việt Nam?

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng, rộng khắp trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Năm 2017 tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng công nghiệp 4.0) mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam trong nâng cao trình độ công nghệ và sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.

BIM - nối ngành xây dựng đến cách mạng công nghiệp 4.0

Nhiều nước đã áp dụng BIM ở các mức độ khác nhau, qua đó nâng cao nâng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng.

Công nghiệp 4.0 - thách thức lớn cho các ngành thâm dụng lao động

Trước xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

VIDEO

Sự xuất hiện của taxi công nghệ buộc các hãng vận tải truyền thống phải đổi mới mình cho phù hợp, nếu không muốn thua cuộc, mất dần mất mòn thị phần. Cạnh tranh là con đường tất yếu để phát triển, mà vận tải truyền thống không thể đứng ngoài.