Từ khoá:chính phủ kiến tạo

Triển khai "Doanh nghiệp hành động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017"

Ngày 20/1, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ phát động chương trình “Doanh nghiệp hành động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017”.

Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan đi đầu trong xây dựng Chính phủ kiến tạo

Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan đi đầu, điển hình, gương mẫu trong thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hành động - yếu tố quyết định cho thành công của năm 2017

Động lực phát triển đã có, mục tiêu phát triển đã rõ; hoạch định chiến lược đã được xác định. Vấn đề có tính chất quyết định cho thành công là hành động.

Danh sách 123 thủ tục hành chính Bộ trưởng Công Thương yêu cầu đơn giản hóa và xóa bỏ

Việc xóa bỏ và đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương nằm trong mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới một Chính phủ kiến tạo phát triển.

Bảo mật và an toàn thông tin trong triển khai Chính phủ điện tử

Bảo đảm an toàn thông tin trong triển khai Chính phủ điện tử nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay là một thách thức rất lớn và cấp bách

Thủ tướng: Đẩy mạnh hội nhập quốc tế vẫn là trọng tâm của ngành ngoại giao

Ngày 23/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành ngoại giao xây dựng phương hướng phát triển phù hợp với định hướng thiết lập một Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính...

Xây dựng nhà nước kiến tạo: Nhà nước không làm thay dân

Nhà nước không làm thay dân mà phải tập trung xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và tạo điều kiện cần thiết để mọi người phát huy năng lực và sức sáng tạo.

Nhà nước kiến tạo: Cải thiện từ những điểm yếu

Muốn xây dựng một Nhà nước kiến tạo thành công, muốn chuyển từ cơ chế quản lý sang khích lệ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, có lẽ, việc cần làm ngay chính là cải thiện những điểm yếu.

Nhà nước kiến tạo: Tư duy cần được thay đổi

Để xây dựng mô hình nhà nước kiến tạo việc khó thay đổi nhất hiện nay để thực hiện đó chính là cách thức quản lý của Nhà nước thể hiện ở tư duy, năng lực, thái độ làm việc…

Nhà nước kiến tạo: Khi Nhà nước ở vị trí “chèo lái” con tàu

Ở mô hình Nhà nước kiến tạo, vị trí cầm chèo lái con thuyền chính là Nhà nước. Vị trí này để “trông gió bỏ buồm”, để vượt qua phong ba bão táp và để định vị con đường đã đặt ra trước đó.

VIDEO

Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết về phát triển du lịch, mục tiêu đến năm 2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết mới của Bộ Chính trị cũng như Luật Du lịch (sửa đổi) chuẩn bị được ban hành đã và đang mở ra bước phát triển mới cho ngành du lịch Việt Nam.