Từ khoá:ciem

Cải cách độc quyền Nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới

Sau nhiều năm đổi mới kinh tế và mở cửa, số lượng các ngành, lĩnh vực còn độc quyền Nhà nước đã giảm nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.

Môi trường kinh doanh chưa thực sự tạo ra làn sóng cải cách mạnh mẽ

Mặc dù, người đứng đầu Chính phủ thể hiện quyết tâm rất mạnh mẽ trong việc tháo gỡ cho môi trường đầu tư nhưng số bộ ngành “hưởng ứng” vẫn chưa nhiều, chưa thực sự tạo ra làn sóng cải cách mạnh mẽ.

Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018

Ngày 19/6, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018 nhằm đánh giá thực trạng bức tranh doanh nghiệp.

Tăng tính minh bạch, hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Dự thảo Nghị định mới nhất quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện trình Chính phủ.

Áp dụng mô hình quản lý rủi ro tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Chúng ta cần áp dụng mô hình quản lý rủi ro để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có động lực để tuân thủ tốt các quy định", TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM nhấn mạnh.

Công bố kết quả nghiên cứu lập sơ đồ đầu tư sử dụng đất tại Tây Nguyên

Mục tiêu chính của nghiên cứu lập sơ đồ đầu tư sử dụng đất tại Tây Nguyên là xác định, định lượng các khoản đầu tư công trung hạn (2016-2020) liên quan trong sử dụng đất tại 5 tỉnh Tây Nguyên.

Giải pháp nào đạt mục tiêu Nghị quyết 19-2018?

Việc thực hiện Nghị quyết 19 trong 4 năm qua cho thấy sự vào cuộc chưa đồng đều giữa các Bộ, ngành, địa phương; nhiều nơi vẫn còn thiếu quyết liệt, chậm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

VCCI đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và 7 hiệp hội doanh nghiệp tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Cải cách thủ tục hành chính: Khoảng trống giữa quyết tâm và kết quả

Câu chuyện hiện nay đặt ra về cải cách thủ tục hành chính là có một khoảng trống giữa quyết tâm và kết quả thực hiện. Và rõ ràng, kết quả đạt được không được như mục tiêu và kỳ vọng của Chính phủ.

Cải thiện môi trường kinh doanh phải gắn với tăng cường giám sát

Cải thiện môi trường kinh doanh vẫn chưa bền vững và chưa đạt được mục tiêu đề ra. Do đó, cải thiện môi trường kinh doanh cần phải gắn chặt với tăng cường giám sát.

VIDEO

Trước tình trạng Trung Quốc liên tục phá giá đồng nhân dân tệ, có nhiều ý kiến lo ngại về sẽ tác động không tốt đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế lại đánh giá xét trong dài hạn thì sự phá giá này vẫn chưa có tác động rõ ràng đến Việt Nam.