Từ khoá:nghi quyet 19

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Cải thiện môi trường kinh doanh - Bài 1: Nhiều điểm sáng nhưng chưa bền vững

Để thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 và tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được khắc phục trong cải thiện môi trường kinh doanh.

Bộ Nội vụ giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Bộ Nội vụ là một trong những đơn vị đi đầu trong sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề xuất cắt giảm 50% danh mục hàng hoá phải kiểm tra chuyên ngành trong quý II/2018

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ đã được thể hiện rõ ràng ở hầu hết các Bộ. Kết quả cho thấy niềm tin của doanh nghiệp, của thị trường tăng lên.

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng

Thứ hạng môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện; trong đó, năm 2017 tăng 14 bậc và đây là mức cải thiện thứ hạng nhiều nhất kể từ năm 2008.

Giao cụ thể nhiệm vụ trong Nghị quyết 19 tới từng bộ, ngành, địa phương

Các bộ, ngành cần phối hợp hơn giữa việc thực hiện Nghị quyết 19 và công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử… với những nội dung cụ thể, giải quyết đến cùng vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp sẽ bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư kinh doanh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục rà soát 345 điều kiện đầu tư kinh doanh, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

Các Bộ cần thực hiện rà soát, kiến nghị cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2018

Bộ NN và PTNT hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017

Bộ NN và PTNT đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 29 thủ tục hành chính.

Cải cách thủ tục hành chính: Tiệm cận thông lệ tốt nhất của thế giới

Việc cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt thủ tục hành chính thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán... nhằm tuân thủ Nghị quyết 19/NQ-CP và hơn thế nữa còn phải tiệm cận thông lệ tốt nhất của quốc tế.

VIDEO

Kỳ vọng đạt 10 tỷ USD xuất khẩu rau quả của Việt Nam liệu có thành hiện thực khi mà ngành hàng xuất khẩu này vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản?