Từ khoá:phòng chống tham nhũng

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo này.

Thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế trên 59.400 tỷ đồng

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2016, toàn ngành đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Sắp đưa ra xét xử 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương đưa 06 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017

Chỉ rõ địa chỉ của tồn tại, hạn chế trong phòng chống tham nhũng

Ủy ban Tư pháp đánh giá Báo cáo của Chính phủ đã nêu lên nhiều tồn tại trong phòng chống tham nhũng nhưng chưa chỉ rõ địa chỉ của tồn tại, hạn chế đó và trách nhiệm cá nhân của người có thẩm quyền.

Kiểm toán Nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ tài sản quốc gia

Kiểm toán Nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ các tài sản quốc gia, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và hướng tới một nền tài chính công công khai, minh bạch.

TP. HCM: Lĩnh vực nguy cơ tham nhũng cao sẽ bị thanh tra hàng năm

UBND thành phố yêu cầu chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để đề xuất định hướng chương trình thanh tra hàng năm nhằm đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả hành vi tham nhũng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Kiên quyết phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phải nêu gương về đạo đức, lối sống và kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Khắc phục những sơ hở trong quản lý kinh tế xã hội để phòng, chống tham nhũng

Ngày 12/7, Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đã được tổ chức tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về vụ án Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có ý kiến chỉ đạo về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam.

Giám sát việc xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành Kế hoạch về kiểm tra xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

VIDEO

Bưởi da xanh Bến Tre vừa có thêm đơn đặt hàng mới từ Pháp và Nhật Bản. Với chất lượng đã được khẳng định, bưởi xa danh đang ngày càng vươn xa, chiếm lĩnh các thị trường nước ngoài khó tính.