Từ khoá:pho thu tuong vuong dinh hue

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của Samsung tại Việt Nam

Chiều 16/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Shim Wonhwan, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam.

Việt Nam coi trọng Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới 2018

Chiều 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Justin Wood, Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng với Deloitte

Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng đối với Deloitte khi Chính phủ sẽ thực hiện mở rộng phạm vi kiểm toán tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát chính sách tiền lương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cải cách chính sách tiền lương phải gắn với quản lý biên chế

Phó Thủ tướng cho rằng cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội phải đi đôi với tinh giản biên chế trong khối hành chính và sự nghiệp công lập.

Không để hiện tượng lợi dụng thiên tai để găm hàng, tăng giá

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không để thương nhân lợi dụng hiện tượng thiên tai để găm hàng, tăng giá.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu trả lương theo cấp bậc, vị trí

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hiện nay Chính phủ Việt Nam đang xây dựng Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không đặt nặng vấn đề nguồn bố trí chi trả lương

Không đặt nặng vấn đề nguồn bố trí chi trả lương khi thực hiện mà quan trọng nhất là làm rõ thực trạng, nêu rõ các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chung nhất để tổ chức triển khai trong thực tiễn.

VIDEO

Theo chương trình, hôm nay (21/11/2017), Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự án Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Đây là dự án Luật rất quan trọng và phức tạp, đòi hỏi các chuyên gia cần xem xét toàn diện các biện pháp phòng chống và xử lý hành vi tham nhũng.