Từ khoá:tình hình kinh tế - xã hội

Ngành thống kê sẽ đề xuất kịp thời các “kịch bản” kinh tế - xã hội

Ngành thống kê sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời các “kịch bản” về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Các doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Trả lời phỏng vấn BNEWS, các doanh nghiệp, chuyên gia và người dân đều bày tỏ sự phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của nền kinh tế mà Thủ tướng đã đề cập trong báo cáo tại kỳ họp Quốc hội.

VIDEO

Tại thành phố New York-Mỹ vẫn có những hàng rong trên phố, thế nhưng những hàng rong này lại được cấp phép, hoạt động theo quy định chặt chẽ của chính quyền địa phương.