Từ khoá:tỷ giá trung tâm

Tỷ giá USD hôm nay ngày 24/3

Tỷ giá USD sáng 24/3 tại các ngân hàng thương mại nhích tăng nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 23/3

Tỷ giá USD hôm nay 23/3 niêm yết tại các ngân hàng thướn mại giảm nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 22/3

Tỷ giá USD sáng 22/3 tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 21/3

Tỷ giá USD hôm nay ngày 21/3 biến động nhẹ tại các ngân hàng thương mại.

Tỷ giá USD hôm nay 20/3

Tỷ giá USD hôm nay 20/3 tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 17/3

Tỷ giá USD hôm nay 17/3 tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 16/3

Tỷ giá USD hôm nay 16/3 tại các ngân hàng thương mại, không thay đổi nhiều so với ngày hôm trước.

Tỷ giá USD hôm nay 15/3

Giá USD hôm nay 15/3 tại các ngân hàng thương mại tiếp tục biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 14/3

Giá USD hôm nay 14/3 tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 13/3 tăng giảm khác biệt lớn

Tỷ giá USD hôm nay 13/3 tăng giảm không đồng đều giữa các ngân hàng thương mại cổ phần.

VIDEO

Tại thành phố New York-Mỹ vẫn có những hàng rong trên phố, thế nhưng những hàng rong này lại được cấp phép, hoạt động theo quy định chặt chẽ của chính quyền địa phương.