Từ khoá:tỷ giá trung tâm

Tỷ giá USD hôm nay 17/1

Tỷ giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại sáng ngày 17/1 tiếp tục ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 16/1

Tỷ giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại sáng ngày 16/1 ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 13/1

Giá đồng USD sáng nay 13/1 giảm 3 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá USD hôm nay 12/1

Giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay 12/1 hầu như đứng yên.

Tỷ giá USD hôm nay 11/1

Tỷ giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 10/1

Tỷ giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại sáng ngày 10/1 biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 9/1

Giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 6/1 duy trì đà giảm mạnh

Tỷ giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại sáng ngày 6/1 tiếp tục giảm mạnh.

Tỷ giá USD hôm nay 5/1 tiếp tục giảm mạnh

Tỷ giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại sáng ngày 5/1/2017 tiếp tục giảm mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm mà Ngân hàng Nhà nước công bố chỉ giảm 3 đồng so với ngày hôm qua.

Sẵn sàng các phương án ứng phó trong điều hành tỷ giá

Trong năm 2017, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định như thời gian qua.

VIDEO

Kinh tế Việt Nam đã chính thức bước sang năm mới 2017 với dự báo nhiều “gam màu” sáng hơn. Nhiều tín hiệu tốt cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ trong cải cách môi trường kinh doanh đang tạo thêm động lực mới cho doanh nghiệp và tạo đà cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.