Từ khoá:tỷ giá vietcombank

Tỷ giá USD hôm nay 22/2 tăng 4 đồng

Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 22/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.235 đồng, tăng 4 đồng so với ngày hôm qua.

Tỷ giá USD hôm nay 20/2 biến động mạnh

Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại sáng ngày 20/2 biến động mạnh.

Tỷ giá USD hôm nay 17/2

Tỷ giá USD hôm nay 17/2 tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 16/2 giảm rất nhẹ

Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 16/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.234 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá USD hôm nay 15/2 tiếp tục tăng

Giá USD sáng nay 15/2 tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng so với cùng thời điểm sáng qua.

Tỷ giá USD hôm nay 14/2 đồng loạt tăng

Giá USD sáng nay 14/2 tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng so với cùng thời điểm sáng qua.

Tỷ giá USD hôm nay 13/2

Giá USD sáng nay 13/2 tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên.

Tỷ giá USD hôm nay 9/2 tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá USD sáng 9/2 tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng mạnh.

Tỷ giá USD hôm nay 8/2 biến động mạnh

Tỷ giá USD sáng 8/2 tại các ngân hàng thương mại biến động mạnh.

Tỷ giá USD hôm nay 7/2

Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong sáng ngày 7/2 tiếp tục giảm mạnh.

VIDEO

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 năm 2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó giao 250 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành. Đây là năm thứ tư liên tục Chính phủ ra nghị quyết 19, khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh của chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.