Từ khoá:tỷ giá vnd/usd

Tỷ giá USD hôm nay 25/4 tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 25/4 niêm yết tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh.

Tỷ giá USD hôm nay 24/4

Tỷ giá USD hôm nay 24/4 niêm yết tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 21/4 tiếp tục giảm

Giá USD sáng nay 21/4 tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm.

Tỷ giá USD hôm nay 20/4 quay đầu giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 20/4 tại các ngân hàng thương mại quay đầu giảm mạnh từ 20 - 35 đồng ở cả hai chiều.

Tỷ giá USD hôm nay 19/4 tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 19/4 tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh từ 30 - 40 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay 18/4 tăng mạnh

Tỷ giá USD sáng nay 18/4 tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh.

Tỷ giá USD hôm nay 14/4

Tỷ giá VND/USD hôm nay 14/4 tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 13/4

Tỷ giá USD hôm nay 13/4 niêm yết tại các ngân hàng thương mại ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 12/4

Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 11/4 giảm nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay 11/4 tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ.

VIDEO

Thời điểm này có phải đã quá muộn để xây dựng thương hiệu không khi mà con tôm Việt Nam khẳng định chỗ đứng tại 90 quốc gia nhưng việc xây dựng thương hiệu cho nó mới chỉ ở những bước đầu?