Từ khoá:tem xang dau

Sau dán tem, lượng xăng dầu bán ra tại Cần Thơ tăng hơn 20%

Sau khi thực hiện dán tem niêm phong đối với các cột bơm xăng dầu trên địa bàn từ tháng 7/2017, sản lượng xăng dầu bán ra ở Cần Thơ mỗi tháng tăng bình quân 20,9% so với thời điểm trước khi dán tem.

VIDEO

Hiện cả nước có 28 tỉnh, thành phố ven biển, việc phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước.Tuy nhiên, trên thực tế, sự phát triển của kinh tế biển cũng như câu chuyện xây dựng thương hiệu biển ở nước ta chưa xứng tầm với các điều kiện và lợi thế sẵn có.