Từ khoá:thong cao so 17

Thông cáo số 17 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Ngày 14/11, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV ra Thông cáo số 17.

VIDEO

Chiến công hiển hách, lẫy lừng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta - Đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu 1789 đã được tái hiện sinh động trong lễ hội Gò Đống Đa trong ngày mùng 5 Tết, tức ngày 20/2, thêm một lần nhắc nhở các thế hệ hôm nay về truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất trước giặc ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc, của cha ông ta.